Mandag i 3. uge i advent

12/12/2022 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække A


Mandag i 3. uge i advent (III Ps)
Helgener:Vår Frue av Guadalupe (1531)


Læsning 4 Mos 24,2-7.15-17a

Da Bileam løftede blikket og så Israel ligge lejret, stamme ved stamme,
kom Guds ånd over ham, og han fremsagde sit spådomsord:

»Således siger Bileam, Beors søn,
således siger den mand, hvis øje ser klart;
således siger han, der hører Guds tale
og skuer den Almægtiges syner,
hensunken, men med øjnene åbne:
Hvor dejlige er dine telte, Jakob,
dine boliger, Israel!
Som palmer i lange rækker,
som haver ved en flod,
som aloe-træer, Herren har plantet,
som cedertræer ved vand.
Dets spande løber over med vand,
der er rigeligt vand til dets korn.
Dets konge er mægtigere end Agag,
dets kongedømme er ophøjet.

Bileam fremsagde sit spådomsord:
»Således siger Bileam, Beors søn,
således siger den mand, hvis øje ser klart;
således siger han, der hører Guds tale,
som kender den Højestes viden
og skuer den Almægtiges syner,
hensunken, men med øjnene åbne:
Jeg ser ham, dog ikke nu,
skimter ham, men ikke nær.
En stjerne træder frem fra Jakob,
en herskerstav rejser sig fra Israel!«

Vekselsang Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9

R. Vis mig dine veje, Herre.

Vis mig dine veje, Herre,
lær mig dine stier!
Vejled mig i din sandhed og belær mig,
for du er min frelses Gud.

Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed,
som har været til fra evighed.
Husk mig i din trofasthed,
fordi du er god, Herre.

Herren er god og retskaffen,
derfor belærer han syndere om vejen.
De ydmyge vejleder han i retfærdighed,
han lærer ydmyge sin vej.

Akklamation til Evangeliet Sl 85,8

Halleluja!
Lad os se din godhed, Herre,
og giv os din frelse!

Evangelium Matt 21,23-27

Da Jesus var kommet ind på tempelpladsen, kom ypperstepræsterne og folkets ældste hen til ham, mens han underviste, og spurgte: »Med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til det?« Jesus svarede dem: »Jeg vil også spørge jer om en ting, og hvis I svarer mig, så vil jeg også sige jer, med hvilken ret jeg gør dette. Johannes’ dåb, hvor var den fra? Fra himlen eller fra mennesker?« De drøftede det med hinanden: »Hvis vi siger: Fra himlen! vil han spørge os: Hvorfor troede I ham da ikke? Men hvis vi siger: Fra mennesker! må vi frygte for skaren, for alle mener, at Johannes er en profet.« Og de svarede Jesus: »Vi ved det ikke.« Da sagde han til dem: »Så siger jeg heller ikke jer, med hvilken ret jeg gør dette.«