Lørdag i 2. uge i advent

10/12/2022 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække A


Helgener Den salige Jomfru Maria af Loreto


Læsning Sir 48, 1-4. 9-11

I de dage fremstod Elias, en profet, der var som ild,
hans ord brændte som en fakkel.
Han bragte hungersnød over folket,
og i sin nidkærhed gjorde han dem få i tal.
Ved Herrens ord holdt han himlen lukket,
og tre gange fik han så ild til at falde ned derfra.
Hvor du vandt dig ære, Elias, ved dine undergerninger!
Hvem kan rose sig af at være som du?

Du blev taget bort i en ildstorm,
i en vogn med ildheste.
Du er, som der står skrevet, udpeget til i kommende tider
at dæmpe vreden, inden den bryder ud,
til at vende fædres hjerte til deres sønner
og til at genrejse Jakobs stammer.
Lykkelige er de, der fik dig at se,
og de, der er sovet ind i kærlighed.
For også vi skal leve.

Vekselsang Sl 80,2ac & 3b. 15-16.18-19

R. Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse,
så vi bliver frelst!

Lyt, Israels hyrde,
du, der troner på keruberne,
træd frem i stråleglans.
Opbyd din styrke, og kom os til hjælp!

Hærskarers Gud, vend tilbage,
se dog ned fra himlen!
Tag dig af denne vinstok,
det skud, din hånd har plantet.

Hold din hånd over manden ved din højre hånd,
over det menneske, du gav styrke,
så vil vi ikke vige fra dig.
Hold os i live, så vil vi påkalde dit navn.

Akklamation til Evangeliet Luk 3, 4c&6

Halleluja!
Ban Herrens vej,
gør hans stier jævne!
Og alle mennesker skal se Guds frelse.

Evangelium Matt 17,10-13

På den tid, efter forklarelsen på bjerget, spurgte disciplene Jesus: »Hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme?« Han svarede: »Ja, Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd.« Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.