Fredag i 2. uge i advent

09/12/2022 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække A


Helgener Juan Diego Ceuauhtlatoatzin († 1548)


Læsning Es 48, 17-19

Dette siger Herren, som løskøber dig,
Israels Hellige:
Jeg er Herren din Gud,
som lærer dig, hvad der gavner,
som fører dig ad vejen, du skal vandre.
Gid du ville lytte til mine befalinger,
så blev din fred som en flod
og din retfærdighed som havets bølger,
så blev dit afkom som sandet,
dine efterkommere som sandskorn,
deres navn ville ikke blive udslettet
og ikke blive tilintetgjort for mine øjne.

Vekselsang Sl 1,1-2.3.4&6

R. Den, der følger dig, Herre,
skal have livets lys.

Lykkelig den, som ikke vandrer
efter ugudeliges råd,
som ikke går på synderes vej
og ikke sidder blandt spottere,
men har sin glæde ved Herrens lov
og grunder på hans lov dag og nat.

Han er som et træ,
der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid,
og dets blade visner ikke.
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

Sådan går det ikke de ugudelige;
de er som avner,
der blæses bort af vinden.
Herren kender de retfærdiges vej,
men de ugudeliges vej går til grunde.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Herren kommer! Løb ham i møde;
han er fredens Fyrste.

Evangelium Matt 11,16-19

På den tid sagde Jesus til skarerne: »Hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere! Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.«