Fredag i 3. uge i advent

16/12/2022 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække A


Fredag i 3. uge i advent (III Ps).
Helgener:


Læsning Es 56,1-3a. 6-8

Dette siger Herren:
»Tag vare på ret og øv retfærdighed,
for min frelse er kommet nær,
og min retfærdighed skal snart åbenbares.
Lykkelig den, der gør dette,
det menneske, der holder fast ved det:
at holde sabbatten og ikke vanhellige den
og vogte sig for at gøre noget ondt.

Den fremmede, der har sluttet sig til Herren,
skal ikke sige:

Og de fremmede,
der har sluttet sig til Herren
for at tjene ham og elske hans navn
og være hans tjenere,
alle, der holder sabbatten og ikke vanhelliger den,
men holder fast ved min pagt,
dem fører jeg til mit hellige bjerg,
og jeg giver dem glæde i mit bedehus;
deres brændofre og slagtofre
tager jeg imod på mit alter.
For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene.
Dette er Gud Herrens ord,
han som har samlet Israels fordrevne:
Jeg vil føje flere til dem,
der allerede er samlet.«

VekselsangSl 67,2-3.5.7-8

R. Folkene skal takke dig, Gud,
alle folkene skal takke dig.

Gud være os nådig og velsigne os,
han lade sit ansigt lyse over os,
så din vej kendes på jorden
og din frelse blandt alle folkene.

Folkeslagene skal glæde sig og juble,
for du dømmer folkene retfærdigt,
og du leder folkeslagene på jorden.

Jorden har givet sin afgrøde.
Gud, vor Gud velsigne os,
Gud velsigne os,
og hele den vide jord frygte ham.

Akklamation til Evangeliet
Halleluja!
Kom, Herre, besøg os med din fred,
at vi i oprigtighed må glædes
for dit åsyn.

Evangelium Joh 5,33-36

På den tid sagde Jesus til jøderne: »I sendte bud til Johannes, og han vidnede om sandheden. Ikke at jeg skal have mit vidnesbyrd fra et menneske, men jeg siger dette, for at I skal blive frelst. Johannes var en lampe, som brændte, og som lyste, og for en tid lod I jer gerne begejstre af lyset fra ham.

Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det, Johannes aflagde; for de gerninger, som Faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at Faderen har udsendt mig.«n til Evangeliet