ERIK, martyr

18/05/2020 Hele dagen

Helgener: Erik, martyr († 1160) (m)


Læsning Åb 21,2. 22-27

Den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger komme ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er det aldrig dér. Folkeslagenes herligheder og kostbarheder bringes ind i den. Men intet vanhelligt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog.

Vekselsang Sl 101,1-2a. 3-4. 6-7

R. Om troskab og ret vil jeg synge.

Om troskab og ret vil jeg synge,
dig, Herre, vil jeg lovsynge.
Jeg vil følge den fuldkomne vej.

Nederdrægtigheder
vil jeg ikke se for mine øjne;
den, der begår overtrædelser, hader jeg,
han skal ikke komme mig nær.
Det falske hjerte skal vige fra mig,
den onde vil jeg ikke vide af.

Mine øjne skal hvile på de trofaste i landet,
de skal bo hos mig.
Den, der vandrer ad den fuldkomne vej,
skal tjene mig.
Den, der handler falsk,
skal ikke bo i mit hus.
Den, der taler løgnagtigt,
skal ikke bestå for mine øjne.