1. SØNDAG I ADVENT B

29/11/2020 Hele dagen

Adventstiden


Helgener
1. søndag i advent indleder tekstrække B


1. læsning Es 63,16b-17. 64,1. 3b-7

Du, Herre, er vor fader,
Vor Løskøber er dit navn fra evig tid.
Herre, hvorfor leder du os vild fra dine veje
og forhærder vort hjerte, så vi ikke frygter dig?
Vend om for dine tjeneres skyld,
de stammer, som er din ejendom.
Gid du ville flænge himlen og stige ned,
så bjergene rystede foran dig!
Intet øre har nogen sinde hørt,
intet øje har set en anden Gud end dig,
som griber ind for den, der håber på ham.
Du kommer den i møde, der med glæde handler retfærdigt,
som husker dig på dine veje.
Men du blev vred, og vi syndede,
trods det har vi forbrudt os fra fortiden.
Vi blev alle som den urene,
og al vor retfærdighed blev som snavset tøj.
Vi visnede alle som løv,
som vinden rev vor synd os bort.
Ingen påkaldte dit navn,
ingen vågnede op og holdt fast ved dig;
for du havde skjult dit ansigt for os
og givet os vor synd i vold.
Men, Herre, du er jo vor fader;
vi er ler, og du har formet os,
vi er alle sammen dine hænders værk.

Vekselsang Sl 80,2ac&3b.15-16.18-19

R. Gud, rejs os igen,
lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.

Lyt, Israels hyrde,
du, der fører Josef som en hjord.
Du, der troner på keruberne,
træd frem i stråleglans
Opbyd din styrke
og kom os til hjælp!

Hærskarers Gud, vend tilbage,
se dog ned fra himlen!
Tag dig af denne vinstok,
det skud, din hånd har plantet.

Hold din hånd over manden ved din højre hånd,
over det menneske, du gav styrke,
så vil vi ikke vige fra dig.
Hold os i live, så vil vi påkalde dit navn.

2. læsning 1 Kor 1,3-9

Brødre og søstre! Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.

Akklamation til Evangeliet Sl 85,8

Halleluja!
Lad os se din godhed, Herre,
og giv os din frelse!

Evangelium Mark 13,33-37

På den tid sagde Jesus til sine disciple: “Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet; han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen eller ved midnat eller ved hanegal eller ved daggry; lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!”