30. december

30/12/2021 Hele dagen

Juletiden


6. DAG I JULEUGEN
Helgener


Læsning 1 Joh 2, 12-17

Jeg skriver til jer, børn: Jeres synder er tilgivet jer for hans navns skyld.
Jeg skriver til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen.
Jeg skriver til jer, I unge: I har overvundet den Onde.
Jeg har skrevet til jer, børn: I kender Faderen.
Jeg har skrevet til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen.
Jeg har skrevet til jer, I unge: I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den Onde.
Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.

Vekselsang Sl 96,7-8a.8b-9.10

R. Himlen skal glæde sig, jorden juble!

Vis Herren, I folkenes slægter,
vis Herren ære og hæder!
Vis Herrens navn ære.

Træd ind i hans forgårde med gaver,
kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt,
skælv for ham, hele jorden!

Råb det ud blandt folkene: Herren er konge!
Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med retskaffenhed.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
En hellig dag er brudt frem for os;
kom alle folkeslag, og tilbed Herren,
thi i dag er et stort lys steget ned over jorden.

Evangelium Luk 2,36-40

Der var en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.