Læsninger

 • 01
  1. marts 2019

  Fredag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  01/03/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Fredag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 6,5-17

  Elskværdig tale øger vennernes tal,
  venlige ord fremmer den gode stemning.
  Stå på god fod med mange,
  men rådfør dig kun med én blandt tusind.
  Vil du vinde dig en ven, så sæt ham først på prøve,
  og fat ikke tillid til ham for hurtigt.
  For nogle er venner, så længe det tjener dem selv,
  men på nødens dag er de ikke længere dine venner;
  nogle er venner, men forvandler sig til fjender
  og smæder dig gennem afsløring af jeres strid;
  og nogle er venner omkring dit bord,
  men på nødens dag er de ikke længere dine venner.
  Så længe det går dig godt, er de som du
  og taler åbent til dine husfolk;
  men går det tilbage for dig, er de imod dig
  og skjuler sig for dig.
  Hold dig på afstand af dine fjender,
  og tag dig i agt for dine venner.
  En trofast ven er et stærkt værn;
  finder man en, har man fundet en skat.
  En trofast ven er uerstattelig,
  hans gode egenskaber er uvurderlige.
  En trofast ven er en livgivende drik,
  han findes af den, der frygter Herren.
  Den, der frygter Herren, knytter de rette venskaber;
  for som han er, sådan er også hans næste.

  Vekselsang Sl 119,12.16.18.27.34.35

  R. Før mig ad den sti, du befaler.

  Lovet være du, Herre,
  lær mig dine lovbud!

  Jeg opmuntres ved dine love
  og glemmer ikke dine ord.

  Luk mine øjne op,
  så jeg kan iagttage underne i din lov.

  Giv mig indsigt i dine forordningers vej,
  så jeg kan grunde over dine undere.

  Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov
  og holder den af hele mit hjerte.

  Før mig ad den sti, du befaler,
  for den holder jeg af.

  Akklamation til Evangeliet Joh 17,17b. a

  Halleluja! Dit ord er sandhed;
  Hellig dem i sandheden.

  Evangelium Mark 10,1-12

  Jesus brød op og drog til Judæa og landet øst for Jordan; atter samlede der sig folkeskarer hos ham, og han underviste dem igen, som han plejede.

  Så kom der nogle farisæere, og for at sætte ham på prøve spurgte de ham: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru?« Han svarede dem: »Hvad har Moses påbudt jer?« Og de sagde: »Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende.« Jesus sagde til dem: »Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at han gav jer dette bud; men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.‹ Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette, og han sagde til dem: »Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.«

 • 02
  2. marts 2019

  Lørdag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  02/03/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Lørdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Karl den Gode, martyr († 1127)
  Bededag for præste- og ordenskald


  Læsning Sir 17,1-15

  Herren skabte mennesket af jord
  og lod det vende tilbage til jorden.
  Han tildelte menneskene deres dages tal og deres tid
  og gav dem magt over det, som er på jorden.
  Han udrustede dem med en styrke som hans egen
  og skabte dem i sit billede.
  Han lagde frygt for mennesket over alt levende
  og gjorde det til hersker over dyr og fugle.
  [Menneskene modtog brugen af Herrens fem egenskaber;
  som den sjette tildelte han dem fornuftens gave,
  og som den syvende gav han dem ord til at forklare hans egenskaber.]
  Fri vilje, tunge, øje,
  øre og hjerte til at tænke med gav han dem.
  Han fyldte dem med indsigt og forstand
  og viste dem, hvad der er godt og ondt.
  Han lagde gudsfrygt i deres hjerter
  for at vise dem sine gerningers storhed,
  [og han lod dem for bestandig være stolte af hans undere,]
  for at de kunne fortælle om hans gerningers storhed,
  og de skal lovprise hans hellige navn.
  Han udstyrede dem med indsigt
  og gav dem livets lov i eje,
  [for at de kunne erkende, at det er som dødelige, de lever her.]
  Han oprettede en evig pagt med dem
  og belærte dem om sine retsregler.
  Deres øjne så hans store herlighed,
  og deres øre hørte hans herlige stemme.
  Han sagde til dem: »Hold jer fra al uret,«
  og han gav dem befaling om, hvad enhver skulle gøre mod sin næste.
  Deres veje har han altid for øje,
  de kan ikke være skjult for hans blik.

  Vekselsang Sl 103,13-14.15-16.17-18a

  R. Herrens troskab varer fra evighed
  til evighed mod dem, der frygter ham.

  Som en far er barmhjertig mod sine børn,
  er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
  For han ved, at vi er skabt,
  husker på, at vi er støv.

  Menneskets liv er som græsset,
  det blomstrer som markens blomster;
  når vinden blæser over det, er det der ikke mere,
  dér, hvor det stod, ser man det ikke mere.

  Men Herrens troskab varer fra evighed
  til evighed mod dem, der frygter ham,
  og hans retfærdighed mod børnenes børn,
  mod dem, der holder hans pagt.

  Akklamation til Evangeliet jfr. Matt 11,25

  Halleluja! Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre,
  fordi du har åbenbaret rigets hemmeligheder for umyndige.

  Evangelium Mark 10,13-16

  De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

 • 03
  3. marts 2019

  8. ALM. SØNDAG. (IV Ps)

  Hele dagen
  03/03/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  8. ALM. SØNDAG. (IV Ps)
  Helgener:


  1. læsning Sir 27,4-7

  Når man ryster et sold, bliver snavset tilbage;
  på samme måde bliver smudset tilbage i et menneskes tankegang.
  Som pottemagerkar står deres prøve i ovnen,
  således prøver man et menneske ved samtale med ham.
  Hvorledes et træ er passet, viser dets frugt;
  på samme måde røber talen de tanker, der bor i et menneskes hjerte.
  Ros ikke en mand, før du har talt med ham;
  thi på denne måde prøver man mennesker.

  Vekselsang Sl 92,2-3.13-14.15-16

  R. Det er godt at takke Herren.

  Det er godt at takke Herren
  og at lovsynge dit navn, du den Højeste,
  at forkynde din godhed om morgenen
  og din trofasthed om natten.

  Den retfærdige skyder op som palmen
  og vokser sig stor som cedertræet på Libanon;
  de er plantet i Herrens tempel,
  de skyder op i vor Guds forgårde.

  Selv i deres høje alder bærer de frugt,
  de er friske og grønne,
  så de kan forkynde, at Herren er retskaffen;
  han er min klippe, der er ingen uret hos ham.

  2. læsning 1 Kor 15,54-58

  Brødre og søstre! Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:

  Døden er opslugt og besejret.
  Død, hvor er din sejr?
  Død, hvor er din brod?

  Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!

  Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren.

  Akklamation til Evangeliet jmf Fil 2,15-16

  Halleluja!
  I stråler som himmellys i verden
  og holder fast ved livets ord.

  Evangelium Luk 6,39-45

  Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften?  En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.

   Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?  Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.

   Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt.  For ethvert træ kendes på sin frugt. Man plukker jo ikke figner af tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.

 • 04
  4. marts 2019

  Mandag i 8. alm. uge (IV Ps)

  Hele dagen
  04/03/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 8. alm. uge (IV Ps)
  Helgener: Casimir († 1483)


  Læsning Sir 17,24 – 29

  Dem, der omvender sig, har han givet mulighed for at vende tilbage,
  han opmuntrer dem, der er lige ved at give op.
  Vend om til Herren, og lad synden fare;
  bed til ham, og lad dine fejltrin være få.
  Vend tilbage til den Højeste, og afstå fra uretfærdighed,
  [for han vil føre dig ud af mørket til det livgivende lys,]
  og du skal hade alt afskyeligt.
  Kan nogen i dødsriget lovprise den Højeste
  som de, der lever og priser ham?
  Fra den døde, der ikke mere er til, lyder ingen tak,
  det er den levende og raske, der lovpriser Herren.

  Vekselsang Sl 32,1 – 2.5.6.7

  R. Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige.

  Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet,
  og hvis synder er blevet skjult;
  lykkeligt det menneske,
  som Herren ikke tilregner skyld,
  og i hvis sind der ikke er svig.

  Min synd bekendte jeg for dig,
  og jeg skjulte ikke min skyld.
  Jeg sagde: Jeg vil bekende
  mine overtrædelser for Herren,
  og du tilgav
  min syndeskyld.

  Derfor beder
  alle fromme til dig,
  når du er at finde.
  Bruser de vældige vande frem,
  skal de ikke nå dem.

  Hos dig søger jeg skjul,
  du beskytter mig mod trængsel;
  du lader jubel over min redning lyde omkring mig.

  Akklamation til Evangeliet 2 Kor 8,9

  Halleluja!
  Jesu Kristus blev for jeres skyld fattig, skønt han var rig,
  for at I kunne blive rige ved hans fattigdom.

  Evangelium Mark 10,17 – 27

  På den tid, da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: “Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Jesus svarede ham: “Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. Du kender budene: “Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!” Han sagde: “Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.” Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: “Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!” Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
  Da så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple: “Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige.” Disciplene var rystede over hans ord. Og Jesus sagde igen til dem: “Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige! Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.” Men de blev endnu mere forfærdede og sagde til hinanden: “Hvem kan så blive frelst?” Jesus så på dem og svarede: “For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud.”

 • 10
  10. marts 2019

  1. SØNDAG I FASTEN - C

  Hele dagen
  10/03/2019

  Fastetiden
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  1. søndag i fasten (I Ps)
   Helgener:
   Electioceremoni i Domkirken.

  1. læsning 5 Mos 26,4-10

  Moses talte til folket og sagde:

  “Præsten skal tage kurven med førstegrøden fra din hånd og stille den foran Herren din Guds alter. Da skal du erklære for Herren din Guds ansigt: “En omflakkende aramæer var min fader; med få folk drog han ned til Egypten, hvor han boede som fremmed, og dér blev han til et stort, mægtigt og talrigt folk. Men egypterne mishandlede og plagede os og pålagde os hårdt trællearbejde. Da råbte vi til Herren, vore fædres Gud, og Herren hørte vores røst og så vores lidelse, møje og undertrykkelse. Da førte Herren os ud af Egypten med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, med tegn og undere; han førte os til dette sted og gav os dette land, et land, der flyder med mælk og honning. Her kommer jeg nu med førstegrøden af frugten af den jord, som du, Herre, har givet mig.”

  Vekselsang Sl 91,1-2.10-11.12-13.14-15

  R. I trængsel, Herre, vær hos mig.

  Den, der sidder i den Højestes skjul,
  har sin bolig i den Almægtiges skygge;
  han kan sige om Herren:
  “Min tilflugt og min borg,
  min Gud, som jeg stoler på.”

  Intet ondt skal ramme dig,
  ingen plage skal nå dit telt,
  for han vil give sine engle befaling
  om at beskytte dig på alle dine veje.

  De skal bære dig på hænder,
  så du ikke støder din fod på nogen sten.
  Du kan træde på løve og slange,
  trampe på ungløve og øgle.

  Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham.
  Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.
  Når han råber til mig, vil jeg svare ham.
  Jeg er med ham i trængslen,
  jeg befrier ham og giver ham ære.

  2. læsning Rom 10,8-13

  Brødre og søstre! Hvad siger Skriften? “Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte,” og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: “Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.” Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for “enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses”.

  Akklamation til Evangeliet Matt 4,4b

  Mennesket skal ikke leve af brød alene,
  men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

  Evangelium Luk 4,1-13

  Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. Da sagde Djævelen til ham: “Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.” Men Jesus svarede ham: “Der står skrevet:’Mennesket skal ikke leve af brød alene.’ ” Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger og sagde til ham: “Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.” Men Jesus svarede ham: “Der står skrevet: ‘Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.’ ” Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: “Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra. For der står skrevet:

  Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig,
  og:
  De skal bære dig på hænder,
  så du ikke støder din fod på nogen sten.”

  Men Jesus svarede ham: “Der er sagt: ‘Du må ikke udæske Herren din Gud.’ ” Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid.