Biskoppens opfordring til at bede Pinsenovene

Kære medbrødre, kære søstre  

I morgen, Kristi Himmelfartsdag, begynder pinsenovenen, Kirkens traditionelle forberedelse til fejringen af pinsefesten.

   Pinsenovenen er en andagt med bøn til Helligånden om hans bistand, ikke mindst gennem hans gaver. Vi har alle brug for disse gaver, som vi har modtaget, hvis vi er blevet firmet, men også for at få dem genvakt, hvis vi ved vor passivitet har ladet dem ligge ubrugte.

    Ud over den enkeltes behov for Helligåndens bistand har også Kirken brug for alle troendes bøn om, at Helligånden fortsat må gribe ind i dens liv, både universelt og lokalt. Ikke mindst i år og næste år opfordres vi at ledsage den synodale proces med vor forbøn og ganske særligt til Helligånden.

    Det er udfordrende at bekende og leve sin tro i disse tider. Ud over at et personligt og autentisk trosliv er vigtigt for hver enkelt af os, er det også en forudsætning for, at Kirken kan fremstå som levende, relevant og troværdig. Selv om enhed er et vigtigt karaktertræk ved Kirken, ser vi den alligevel martret af mange stridigheder og polariseringer, som både tager modet fra de troende og svækker dens vidnesbyrd for omverdenen.

     Ved siden af glæden over at tilhøre Kirken, over alt, hvad Kristus giver os gennem den, er der mange ting, som kan bekymre os. Der er ængstelsen for verdensfreden, en ængstelse, som siden 24. februar i år er blevet særlig aktuel med Ruslands invasion af Ukraine. Ud over de lidelser, som krigens umiddelbare ofre må gennemgå, har krigen også store konsekvenser for andre lande og resten af vort kontinent, ja i sidste ende hele verden. Der er brug Helligåndens hjælp til at opbløde forhærdede sind og trøste sårede hjerter.

      Selv om krigen i Ukraine mediemæssigt har trængt coronapandemien noget i baggrunden, er den stadig noget, vi må regne med og bede Gud om at afvende.

       Jeg opfordrer derfor jer alle til, hvor I har mulighed for det, ikke mindst i menigheder og ordenskommuniteter, at bede for Kirkens og verdens anliggender, særligt for fred i verden og for den endelige afvendelse af coronapandemien og gøre det ved at anmode om Helligåndens indgriben og vejledning.. .

       Bønnen kan være privat eller i fællesskab, frit formuleret eller med udarbejdede tekster. For de sidstes vedkommende kan et forslag være pinsenovenen i ”Bønnebog for Den katolske Kirke” (2013) side 146-152 eller den i ”den gamle salme- og bønnebog” (1951 og 1961) side 658-660 nr. 537.

        Med ønsket om Helligåndens rige gaver til gavn for Kirken og samfundet, både herhjemme og ude i verden, samt de venligste hilsener

København, den 25. maj, 2022

                     +Czeslaw