Læsninger

< 2021 >
november 21 - november 27
 • 21
  21. november 2021

  JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE B (h)

  Hele dagen
  21/11/2021

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække I


  JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE B
  Helgener:


  1. læsning Dan 7,13-14

  I nattesynerne så jeg dette:
  Med himlens skyer kom en,
  der så ud som en menneskesøn;
  han kom hen til den gamle af dage
  og blev ført frem for ham.

  Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
  alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
  Hans herredømme er et evigt herredømme,
  som ikke skal forgå,
  hans kongerige
  skal ikke gå til grunde.

  Vekselsang Sl 93,1ab.1c-2.5

  R. Herren er Konge!
  Han har klædt sig i højhed.

  Herren er konge! Han har klædt sig i højhed,
  Herren har klædt sig og rustet sig med styrke.
  Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.

  Din trone står fast fra ældgammel tid,
  fra evighed har du været til.

  Dine vidnesbyrd står fast,
  hellighed smykker dit hus
  i al evighed, Herre.

  2. læsning Åb 1,5-8

  Jesus Kristus er vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen.

  Se, han kommer med skyerne,
  og hvert øje skal se ham,
  også de, som har gennemboret ham;
  og alle jordens folkestammer skal jamre over ham.
  Ja, amen.
  Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige.

  Akklamation til Evangeliet Mk 11,10

  Halleluja!
  Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
  Velsignet være vor fader Davids rige, som kommer!

  Evangelium Joh 18,33b-37

  På den tid sagde Pilatus til Jesus: “Er du jødernes konge?” Jesus svarede: “Siger du det af dig selv, eller er det noget, andre har sagt dig om mig?” Pilatus svarede: “Er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og ypperstepræsterne, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort?” Jesus svarede: “Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.” Pilatus sagde til ham: “Så er du altså konge?” Jesus svarede: “Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.”

 • 22
  22. november 2021

  Mandag i 34. alm. uge I

  Hele dagen
  22/11/2021

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 34. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Cæcilie, jomfru og martyr († 230) (m)


  Læsning Dan 1,1-6.8-20

  I Judas konge Jojakims tredje regeringsår drog babylonerkongen Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Jojakim i hans magt, sammen med en del af karrene fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinear til sin guds hus. Karrene anbragte han i sin guds skatkammer.

  Kongen befalede sin hofchef, Ashpenaz, at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd uden legemsfejl, smukke, med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige taffel. De skulle oplæres i løbet af tre år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hananja, Mishael og Azarja.Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige taffel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen, men hofchefen sagde til Daniel: »Jeg frygter, at min herre kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen.« Men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hananja, Mishael og Azarja: »Sæt dine tjenere på en prøve! I ti dage skal vi kun have grønsager at spise og vand at drikke; derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige taffel. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se, herre.« Han føjede dem og lod dem komme på prøve i ti dage. Da de ti dage var gået, så de bedre ud og var mere velnærede end alle de unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige taffel. Så holdt tilsynsmanden op med at bringe dem mad og vin fra taflet og gav dem grønsager i stedet for. Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom. Og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme.

  Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var ti gange så dygtige som samtlige mirakelmagere og besværgere i hele hans kongerige.

  Vekselsang Dan 3,2.53.54.55.56

  Lovet være du, Herre, vore fædres Gud,
  R. lovprist og ophøjet til evig tid;

  lovet være dit hellige og herlige navn,
  R. højt lovprist og ophøjet til evig tid.

  Lovet være du i dit hellige og herlige tempel,
  R. højt lovsunget og æret til evig tid.

  Lovet være du, som tronende på keruber ser ned i dybet,
  R. lovprist og ophøjet til evig tid.

  Lovet være du på din kongetrone,
  R. højt lovsunget og ophøjet til evig tid.

  Lovet være du i himmelhvælvingen,
  R. lovsunget og æret til evig tid.

  Akklamation til Evangeliet Matt 24,42a. 44

  Halleluja!
  Våg og vær rede, for Menneskesønnen kommer i den time,
  I ikke venter det.

  Evangelium Luk 21,1- 4

  På den tid så Jesus op og fik øje på de rige, som lagde deres gaver i tempelblokken. Han så også en fattig enke lægge to småmønter i den, og han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre. For de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt det, hun havde at leve af.«

   

   

 • 23
  23. november 2021

  Tirsdag i 34.alm. uge I

  Hele dagen
  23/11/2021

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag i 34. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Clemens I, pave og martyr († 97)
  ————-Columban, abbed († 615)


  Læsning Dan 2,31-45

  »Du så en mægtig billedstøtte, konge; den var stor, og dens pragt var overvældende, som den stod foran dig; den var frygtindgydende at se på. Billedstøttens hoved var af fint guld, dens bryst og arme var af sølv, dens mave og hofter af kobber, dens ben af jern, og dens fødder dels af jern, dels af ler. Mens du så på den, blev en sten revet løs, men ikke ved menneskehånd; den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem. Derefter knustes på én gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet; det blev ført bort af vinden som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden.
  Det var drømmen, og nu vil vi fortælle kongen dens tydning. Konge, kongernes konge, dig har himlens Gud givet kongedømme, magt, styrke og ære; i din hånd har han overgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor, og han har givet dig herredømmet over dem alle. Du er hovedet af guld. Efter dig skal opstå et andet kongerige, ringere end dit, og derpå et tredje kongerige, det af kobber, som skal herske over hele jorden. Og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern, for ligesom jernet knuser og sønderslår alt, skal det knuse og sønderbryde alle de andre. Men når du så, at fødderne og tæerne dels var af pottemagerler, dels af jern, betyder det, at dette kongerige vil være delt, men dog besidde noget af jernets hårdhed; du så jo, at jernet var blandet med ler. Og at tæerne dels var af jern, dels af ler, betyder, at kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt. Når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal blande sig gennem ægteskab; men de holder ikke sammen, ligesom jern heller ikke lader sig blande med ler. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd; den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast.«.

  Vekselsang Dan 3,57.58.59.60.61

  Pris Herren, alle I Herrens værker,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, I himle,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, I Herrens engle,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, alle vande oppe over himlen,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, hele hans hær,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Akklamation til Evangeliet Åb 2,10c

  Halleluja!
  Vær tro til døden, siger Herren
  og jeg vil give dig livets sejrskrans.

  Evangelium Luk 21,5- 11

  Da nogle talte om, at templet var smykket med smukke sten og tempelgaver, sagde han: »Det, I dér ser der skal komme dage, da der ikke skal lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«
  De spurgte ham: »Mester, hvornår skal dette da ske, og hvad er tegnet på, at det skal til at ske?« Han svarede: »Se til, at I ikke bliver ført vild. For der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og: Tiden er nær! Følg dem ikke! Og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme. For det skal ske først, men enden er der ikke straks.« Da sagde han til dem: »Folk skal rejse sig imod folk, og land imod land. Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.«

 • 24
  24. november 2021

  Onsdag i 34.alm. uge I

  Hele dagen
  24/11/2021

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 34. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Andreas Dung-Lac, præst, og lidelsesfæller, martyrer († 1615) (m)


  Læsning Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

  Kong Belshassar holdt et stort gilde for sine tusind stormænd og drak vin sammen med dem. Under påvirkning af vinen befalede Belshassar, at man skulle hente de kar af guld og sølv, som hans far, Nebukadnesar, havde ført bort fra templet i Jerusalem, så kongen, hans stormænd, hans hustruer og medhustruer kunne drikke af dem. Karrene af guld og sølv, som man havde ført bort fra templet, Guds hus i Jerusalem, blev så hentet, og kongen, hans stormænd, hans hustruer og medhustruer drak af dem. Da de havde drukket vinen, lovsang de deres guder af guld, sølv, kobber, jern, træ og sten.
  Pludselig viste der sig fingre af en menneskehånd; den skrev i kalken på kongepaladsets væg, over for lysestagen, og kongen så selv hånden, mens den skrev. Hans ansigt skiftede farve, hans tanker slog ham med rædsel, benene rystede under ham, og knæene slog mod hinanden. Derpå blev Daniel ført frem for kongen, og kongen spurgte Daniel: »Er du den Daniel, der hører til de bortførte fra Juda, som min far, kongen, bragte med fra Juda? Jeg har hørt om dig, at du har gudernes ånd i dig, og at du besidder skarpsindighed, indsigt og fremragende visdom. Nu har jeg hørt om dig, at du er i stand til at give tydninger og besvare vanskelige spørgsmål. Hvis du kan læse skriften og give mig dens tydning, skal du klædes i purpur, have en guldkæde om halsen og være den tredjemægtigste i riget.« Daniel svarede kongen: »Dine gaver kan du beholde, og dine foræringer kan du give til andre! Men jeg vil læse skriften og give dig dens tydning, konge. Du har ophøjet dig over for himlens Herre, da du lod karrene fra hans hus hente, så du og dine stormænd, dine hustruer og medhustruer kunne drikke vin af dem. Du lovsang guderne af sølv, guld, kobber, jern, træ og sten, som hverken kan se, høre eller forstå; men den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd, har du ikke æret. Derfor blev hånden udsendt fra ham og disse ord skrevet. Dette er de ord, der blev skrevet: mené, mené, teqél, ufarsín. Og dette er ordenes tydning: Mené: Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Teqél: du er vejet på vægten og fundet for let. Perés: dit kongerige er blevet delt og givet til mederne og perserne.«

  Vekselsang Dan 3,62.63,64,65.66.67

  Pris Herren, sol og måne,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, himlens stjerner,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, al regn og dug,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, alle vinde,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, ild og glød,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, kulde og hede,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Akklamation til Evangeliet Åb 2,10c

  Halleluja!
  Vær tro til døden, siger Herren
  og jeg vil give dig livets sejrskrans.

  Evangelium Luk 21,12- 19

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Man vil lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn. Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd. Læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer, for jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. I vil blive udleveret, selv af forældre og brødre, slægtninge og venner, og nogle af jer skal de få dømt til døden, og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Ved at holde ud skal I vinde jeres liv.«

 • 25
  25. november 2021

  Niels Steensen

  Hele dagen
  25/11/2021

   


  Niels Steensen, biskop († 1686)


  Læsning Sir 7,5- 15 eller 2 Tim 4,1-8   eller Kol 1,12-16a. 16c-20

  Stil dig ikke retfærdig an over for Herren,
  og spil ikke vís over for kongen.
  Stræb ikke efter at blive dommer;
  måske magter du ikke at fjerne uretten;
  måske ville du være bange for magthaveren
  og sætte en plet på din hæderlighed.
  Gør ikke uret mod byens folk,
  bring dig ikke i foragt hos de mange.
  Gentag ikke en synd,
  for du er skyldig allerede første gang.
  Sig ikke: »Gud den Højeste ser på mængden af mine gaver,
  og når jeg bærer dem frem for ham, tager han imod dem.«
  Vær ikke modløs, når du beder,
  og forsøm ikke at give almisse.
  Le ikke ad et menneske, der er fyldt af bitterhed,
  for der er en, der både ydmyger og ophøjer.
  Udtænk ikke løgn mod din broder,
  og gør det heller ikke mod din ven.
  Indlad dig aldrig på at lyve,
  for den vane kommer der intet godt ud af.
  Vær ikke snakkesalig i en forsamling af gamle,
  gentag ikke dine ord, når du beder.
  Foragt ikke besværligt arbejde,
  heller ikke agerbruget, der er skabt af den Højeste..

  Vekselsang Sl 139,1 & 6.13-14

  R. Jeg vil takke dig, Herre,
  fordi jeg er underfuldt skabt.

  Herre, du ransager mig og kender mig.
  Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
  det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

  Det var dig, der dannede mine nyrer,
  du flettede mig sammen i min mors liv.
  Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
  underfulde er dine gerninger,
  jeg ved det fuldt ud!

  Akklamation til Evangeliet Matt 6,33

  Halleluja!
  Søg først Guds rige og hans retfærdighed,
  så skal alt det andet gives jer i tilgift.

  Evangelium Matt 6,24- 33

  Jesus sagde til sine disciple: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
  Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.«

  Læsning 2 Tim 4,1- 8

  Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!
  Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.

  Læsning Kol 1,12- 16a. 16c- 20

  Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.
  Han er den usynlige Guds billede,
  al skabnings førstefødte.
  I ham blev alting skabt
  i himlene og på jorden.
  Ved ham og til ham er alting skabt.
  Han er forud for alt,
  og alt består ved ham.
  Han er hoved for legemet, kirken.
  Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.

 • 26
  26. november 2021

  Fredag i 34.alm. uge I

  Hele dagen
  26/11/2021

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække I


  Fredag i 34. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Katarina af Alexandria, jomfru og martyr (†ca. 306)


  Læsning Dan 7,2-14

  Daniel sagde: I mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af, det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne; så blev der sagt til det: »Rejs dig, og æd meget kød!« Derefter så jeg endnu et dyr; det så ud som en panter. Det havde fire fuglevinger på ryggen, og dyret havde fire hoveder, og det fik overdraget magt. Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde ti horn. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord. Da så jeg dette:

  Troner blev stillet frem,
  og en gammel af dage tog sæde;
  hans klæder var hvide som sne,
  og håret på hans hoved var rent som uld.
  Hans trone var flammer af ild,
  dens hjul var luende ild.
  En flod af ild strømmede frem
  og løb ud foran ham.
  Tusind, ja tusinder tjente ham,
  ti tusind, ja titusinder stod foran ham.
  Retten blev sat,
  bøgerne blev åbnet.

  Derpå så jeg dette: Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte; dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. I nattesynerne så jeg dette:

  Med himlens skyer kom en,
  der så ud som en menneskesøn;
  han kom hen til den gamle af dage
  og blev ført frem for ham.
  Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
  alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
  Hans herredømme er et evigt herredømme,
  som ikke skal forgå,
  hans kongerige
  skal ikke gå til grunde.

  Vekselsang Dan 3,75.76.77.78.79.80.81

  Pris Herren, bjerge og høje,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, have og floder,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, I kilder,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, alle himlens fugle,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Akklamation til Evangeliet Luk 21,28
  Halleluja!
  Ret jer op og løft jeres hoved,
  for jeres forløsning nærmer sig.

  Evangelium Luk 21,29- 33

  På den tid fortalte Jesus disciplene en lignelse: »Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.«

 • 27
  27. november 2021

  Lørdag i 34. alm. uge II

  Hele dagen
  27/11/2021

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække I


  Lørdag i 34. alm. uge (II Ps)
  Helgener:
  Det almindelige kirkeår afsluttes efter non.


  Læsning Dan 7,15-27

  Jeg, Daniel, blev grebet af uro over dette, og de syner, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel. Jeg gik hen til en af dem, som stod der, og bad ham om den rette forklaring på alt dette; han gav mig tydningen: At der er fire store dyr, betyder, at fire konger skal komme op af jorden, men den Højestes hellige skal overtage kongedømmet, og de skal beholde det i evighed og i evighedernes evighed.

  Så ønskede jeg at få den rette forklaring på det fjerde dyr, som var forskelligt fra alle de andre, det meget frygtelige, som havde jerntænder og kobberkløer, og som åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne, og forklaringen på de ti horn, det havde på hovedet, og på det nye horn, der voksede frem, mens tre andre faldt af, så det kunne få plads, det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre. Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem, indtil den gamle af dage var kommet, og dommen var blevet fældet til fordel for den Højestes hellige, og den tid kom, da de hellige overtog kongedømmet.

  Således sagde han: Det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle de andre kongeriger, opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De ti horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå ti konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe tre konger til fald. Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den Højestes helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det.

  Vekselsang Dan 3,82.83.84.85.86.87

  Pris Herren, I mennesker,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, Israel,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, I præster,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, I tjenere,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet,
  R. lovsyng og ophøj ham til evig tid.

  Akklamation til Evangeliet Luk 21,36

  Halleluja!
  Våg altid, og bed om,
  at I må findes værdige til at stå foran Menneskesønnen.

  Evangelium Luk 21,34- 36

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.«