Læsninger

< 2019 >
august
sønmantironstorfrelør
    123
45678910
1112
 • Hele dagen
  12/08/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Johanne Franciska Chantal, ordenssøster († 1641)


  Læsning 5 Mos 10,12-22

  »Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv. Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud. Alligevel var det kun dine fædre, Herren fattede kærlighed til og elskede; det var jer, deres efterkommere, han udvalgte af alle folkene, og sådan er det i dag. Omskær derfor jeres hjertes forhud, og gør ikke længere nakken stiv. For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Egypten. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtindgydende gerninger, du selv har set. Med halvfjerds personer kom dine fædre ned til Egypten, og nu har Herren din Gud gjort dig så talrig som himlens stjerner.«

  Vekselsang Sl 147,12-13.14-15.19-20

  R. Jerusalem, lovsyng Herren!

  eller:

  Halléluja!

  Jerusalem, lovsyng Herren!
  Lovpris din Gud, Zion!
  For han har gjort dine portslåer stærke
  og velsignet dine sønner i dig.

  Han skaber fred i dit land
  og mætter dig med hvedens fedme.
  Han sender sit ord ud over jorden,
  hurtigt løber hans befaling.

  Han forkynder sit ord for Jakob,
  sine love og bud for Israel.
  Det har han ikke gjort for noget andet folk,
  de kender ikke hans bud.

  Akklamation til Evangeliet 2 Thess 2,14

  Halleluja!
  Gud kaldte jer også ved vort evangelium,
  for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed.

  Evangelium Matt 17,22-27

  Mens disciplene færdedes sammen med Jesus i Galilæa, sagde han til dem: »Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag.« Og de blev meget bedrøvede.

  Da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte: »Betaler jeres mester ikke tempelskat?« Han svarede: »Jo!« Da han kom hjem, kom Jesus ham i forkøbet og spurgte: »Hvad mener du, Simon? Hvem opkræver jordens konger told og skat af? Af landets egne borgere eller af de fremmede?« Han svarede: »Af de fremmede.« Jesus sagde til ham: »Så går landets borgere altså fri. Men for at vi ikke skal forarge dem, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når du åbner dens gab, vil du finde en statér. Tag den og giv dem den for mig og dig.«

13
 • Hele dagen
  13/08/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Pontianus, pave, og Hippolyt, præst, martyrer († 3 årh.)


  Læsning 5 Mos 31,1-8

  Da Moses havde holdt denne tale til hele Israel, sagde han til dem: »Jeg er nu 120 år og kan ikke færdes som før, og Herren har sagt til mig: ›Du kommer ikke over Jordan‹. Herren din Gud vil selv rykke over i spidsen for dig og udrydde disse folk foran dig, så du får dem fordrevet. Josva skal rykke over i spidsen for dig, sådan som Herren har sagt, og Herren skal gøre det samme ved de folk, som han gjorde ved amoritterkongerne Sihon og Og og deres land, dengang han udryddede dem. Herren skal overgive dem til jer, og I skal gøre med dem, ganske som jeg har befalet jer. Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«

  Derpå kaldte Moses Josva til sig og sagde til ham i hele Israels påhør: »Vær modig og stærk, for du skal føre dette folk ind i det land, som Herren lovede jeres fædre at give dem, og du skal give dem det i eje. Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!«

  Vekselsang 5 Mos 32,3-4a.7.8.9&12

  R. Herrens del blev hans folk.

  Herrens navn vil jeg forkynde,
  giv vor Gud ære!
  Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen,
  alle hans veje er rette.

  Tænk på fortids dage,
  giv agt på slægternes år;
  spørg din far, lad ham fortælle,
  lad de gamle berette for dig:

  Da den Højeste fordelte folkene,
  da han skilte menneskene fra hinanden,
  fastsatte han folkenes områder
  efter tallet på gudssønnerne.

  Herrens del blev hans folk,
  Jakob blev hans arvelod.
  Det var Herren alene, der førte det,
  ingen fremmed gud var med ham.

  Akklamation til Evangeliet Matt 11,29ab

  Halleluja!
  Tag mit åg på jer,
  og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.

  Evangelium Matt 18,1-5. 10. 12-14

  På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.

  Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«

14151617
18192021222324
25
 • Hele dagen
  25/08/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  21. ALM. SØNDAG (I Ps)

  Helgener:
  Kollekt for Caritas Danmark


  1. læsning Es 66,18-21

  Jeg kommer selv for at samle alle folk og sprog, og de skal komme og se min herlighed. Jeg sætter et tegn på dem og sender dem, der undslipper, ud til folkene i Tarshish, Pul, Lud, Meshek, Tubal, Javan og de fjerne øer, der ikke har hørt om mig og ikke har set min herlighed. De skal fortælle folkene om min herlighed, og som en offergave til Herren skal de bringe alle jeres brødre fra alle folkene på heste, vogne, bærestole, muldyr og kameler til mit hellige bjerg, Jerusalem, siger Herren, på samme måde som israelitterne bringer offergave til Herrens hus i rene kar. Også blandt dem vil jeg tage nogle til præster og levitter, siger Herren.

  Vekselsang Sl 117,1.2

  R. Gå ud i alverden og prædik evangeliet.

  Eller:

  Halléluja!

  Lovpris Herren, alle folkeslag!
  Lovsyng ham, alle folk!

  For hans godhed mod os er stor,
  Herrens troskab varer til evig tid.

  2. læsning Hebr 12,5-7. 11-13

  Brødre og søstre! I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner:

  Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse,
  mist ikke modet, når du irettesættes af ham;
  for Herren tugter den, han elsker,
  han straffer hver søn, han holder af.

  For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far?

  Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag end glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

  Halleluja!
  Jeg er vejen og sandheden og livet;
  ingen kommer til Faderen uden ved mig.

  Evangelium Luk 13,22-30

  På sin vej mod Jerusalem vandrede Jesus gennem byer og landsbyer og underviste. Der var en, der spurgte ham: “Herre, er det kun nogle få, som bliver frelst?” Han svarede dem: “Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for jeg siger jer: Mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind! – så vil han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Når I så siger: Vi har spist og drukket sammen med dig, og du har undervist i vore gader, vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret! Dér skal der være gråd og tænderskæren, når I ser Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv kastes udenfor. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige. Og da skal nogle af de sidste blive de første, og nogle af de første de sidste.”

2627
 • Hele dagen
  27/08/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag i 21. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Monika († 387) (m)
  Ad libitum læsning til Monika: Ev.: Luk 7,11-17


  Læsning 1 Tess 2,1-8

  Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves, men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under megen kamp. Vor forkyndelse skyldes ikke vildfarelse eller urene motiver og sker ikke med svig; men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet, ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smigrende ord og heller ikke med fordækt griskhed ­ det er Gud vidne på! Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre, og det skønt vi som Kristi apostle havde ret til at ligge jer til byrde. Tværtimod færdedes vi med venlighed blandt jer. Som en mor tager sig af sine børn, sådan ville vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi var kommet til at holde af jer.

  Vekselsang Sl 139,1-3.4-6

  R. Herre, du ransager mig og kender mig.

  Herre, du ransager mig og kender mig.
  Du ved, om jeg sidder eller står,
  på lang afstand er du klar over min tanke;
  du har rede på, om jeg går eller ligger,
  alle mine veje er du fortrolig med.

  Før ordet bliver til på min tunge,
  kender du det fuldt ud, Herre;
  bagfra og forfra indeslutter du mig,
  og du lægger din hånd på mig.
  Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
  det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

  Akklamation til Evangeliet Hebr 4,12

  Halleluja!
  Guds ord er levende og er dommer over hjertets tanker.

  Evangelium Matt 23,23-26

  På den tid sagde Jesus: »Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.

  Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå.«

28293031