Teresa af Jesus (af Avila)

Den hellige Teresa af Jesus jomfru og kirkelærer Læsning Rom 8,22-27 Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen. Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, … [Read more…]

Mandag i 26. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække A Hverdagstekstrække II Mandag i 26. alm. uge (II Ps) Helgener: Venceslaus, martyr († 929) ———— Laurentius Ruiz og lidelsesfæller, martyrer († ca. 1635) Læsning Job 1,6-22 En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan: »Hvor kommer du fra?« Satan svarede: »Jeg har … [Read more…]

Lørdag i 23. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække A Hverdagstekstrække II Lørdag i 23. alm. uge (III Ps) Helgener: Jomfru Marias hellige navn Læsning 1 Kor 10,14-22 Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære! Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? … [Read more…]

Fredag i 23. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække A Hverdagstekstrække II Fredag i 23. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 1 Kor 9,16-19. 22-27 At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til det, og ve mig, hvis jeg ikke forkynder det. For gør jeg det frivilligt, har jeg krav på løn; men … [Read more…]

Torsdag i 23. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække  A Hverdagstekstrække II Torsdag i 23. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 1 Kor 8,1b-7. 11-13 Vi ved, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op. Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker Gud, … [Read more…]