Mandag i 14. alm. uge (II Ps)

2018-07-09 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


Mandag i 14. alm. uge (II Ps)
Helgener: Villehad, martyr († 1572) (m)


Læsning Hos 2,14. 15b-16. 19-20

Dette siger Herren:
Jeg ødelægger hendes vinstokke og figentræer;
det var om dem, hun sagde:
»Det er den gave,
mine elskere gav mig.«
Jeg gør dem til krat,
og de vilde dyr skal æde dem.
Jeg straffer hende for Ba’alernes dage,
når hun tændte offerild for dem;
hun smykkede sig med næsering og halskæde
og fulgte sine elskere.
Men mig glemte hun,
siger Herren.
Derfor vil jeg lokke hende,
jeg vil føre hende ud i ørkenen
og tale til hendes hjerte.
Jeg fjerner Ba’alernes navne fra hendes mund,
de skal ikke længere nævnes ved navn.
På den dag
slutter jeg en pagt for Israel
med de vilde dyr,
med himlens fugle
og med jordens krybdyr.
Bue, sværd og krigsmagt
sønderbryder jeg i landet,
og jeg lader dem bo trygt.

Vekselsang Sl 145,2-3.4-5.6-7.8-9

R. Herren er nådig og barmhjertig.

Hver dag vil jeg prise dig,
jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid.
Herren er stor og højt lovprist,
ingen kan udforske hans storhed.

Slægt efter slægt lovsynger dine gerninger
og fortæller om din vælde.
Om din højheds herlige pragt taler de,
jeg vil synge om dine undere.

Om din frygtindgydende styrke fortæller de,
jeg vil berette om din storhed.
De udbreder ryet om din store godhed
og jubler over din retfærdighed.

Herren er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab.
Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.

Akklamation til Evangeliet 2Tim 1,10b

Halleluja!
Vor frelser Kristus Jesus tilintetgjorde døden
og bragte liv for lyset ved evangeliet.

Evangelium Matt 9,18-26

Mens Jesus talte til folkeskaren, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.« Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple.

Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv: »Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.« Jesus vendte sig om, så hende og sagde: »Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.« Og fra det øjeblik var kvinden frelst.

Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han: »Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover.« De lo ad ham; men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet.