Mandag i 4. uge i fasten

2020-03-23 Hele dagen

.

Fastetiden
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Mandag i 4. uge i fasten (IV Ps)
Helgener: Turibius Mongrovejo, biskop († 1606) kan ihukommes


I 4. uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen
vælge at læse tekster til 4. søndag i fasten.
I så tilfælde bedes også den særlige præfation.
4. søndag i fasten – A

NOVENE TIL JOMFRU MARIA
OM BEFRIELSE FRA CORONAVIRUSSEN


Læsning Es. 65, 17 – 21

Dette siger Herren:
“Nu skaber jeg en ny himmel
og en ny jord;
det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes,
og ingen skal tænke på det.
Men I skal fryde jer og juble til evig tid
over det, jeg skaber.
For jeg skaber Jerusalem om til jubel,
dens folk om til fryd;
jeg vil juble over Jerusalem
og fryde mig over mit folk.
Der høres ikke mere gråd
eller skrig.
Der er ikke længere børn,
der dør som spæde,
eller gamle, der ikke lever
deres tid til ende.
Ung er den, der dør som hundredårig,
og den, der ikke når de hundrede, er forbandet.
De skal bygge huse og bo i dem
og plante vingårde og nyde deres frugt.”

Vekselsang Sl. 30, 2 & 4. 5 – 6. 11 – 12a & 13b

R. Herre, jeg priser dig,
for du har trukket mig op fra dybet.

Herre, jeg priser dig,
for du har trukket mig op fra dybet;
du lod ikke mine fjender glæde sig over mig.
Herre, du løftede mig op fra dødsriget,
du lod mig leve, jeg gik ikke i graven.

Lovsyng Herren, I hans fromme,
tak hans hellige navn!
For hans vrede varer et øjeblik,
hans nåde hele livet;
om aftenen slår gråden sig ned,
om morgenen er der jubel.

Hør mig, Herre, og vær mig nådig,
Herre, kom mig til hjælp!
Du forvandlede min klage til dans,
Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig.
Akklamation til Evangeliet
Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve.
Så vil Herren være med jer.

Akklamation til Evangeliet Am. 5, 14

Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve.
Så vil Herren være med jer.

Evangelium Joh. 4, 43 – 54

På den tid forlod Jesus Samaria og drog videre til Galilæa. Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Da han nu kom til Galilæa, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen; de havde jo selv været der ved festen. Han kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: “Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.” Den kongelige embedsmand svarede: “Herre, kom med derned, før mit barn dør.” Jesus sagde til ham: “Gå hjem, din søn lever.” Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: “I går ved den syvende time forlod feberen ham.” Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: “Din søn lever.” Og han og hele hans husstand kom til tro.
Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter at han var kommet fra Judæa til Galilæa.


9. dag

Maria,
vor Frelsers Moder,
vil du på vores vegne
bede Gud om at befri vor verden fra Coronavirussen.
Du, den nye Eva, må din kraftfulde forbøn
bringe den fuldstændige og varige befrielse fra den virus,
der lammer vores verden og hjemsøger vore familier.
Du, den nye Pagts Ark fjern sygdommens svøbe med dine bønner.
Trøst, beskyt og helbred de syge til Guds større herlighed.
Maria, vor Frelsers Moder og vor Moder,
du, som altid har besvaret vore fædres bøn under prøvelser,
våg nu over os. Amen

Meditation

 (Husker barmhjertighed) som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.”
(Luk 1,55)

Til evig tid forbliver Guds løfte gyldigt:
han lovede at give Abraham og hans efterkommere et land.
Dette forjættede land er i himlen,
hvor Jesus gik forud for os,
og hvor han allerede har budt Maria velkommen.

Lad os bede Maria om at bede for os nu og i vor dødstime.
Lad os bede Jesus om at være med dem, der dør i dag,
og ledsage dem til det evige liv.
Må Maria, Himlens Port sikre vejen til Faderen
for alle Guds børn, og især for dem,
der synes at være længst væk.

Dronning, undfanget uden arvesyndens plet. Bed for os!
Dronning, optaget i Himlen. Bed for os!
Den hellige rosenkransens Dronning. Bed for os!
Familiernes Dronning. Bed for os!
Fredens Dronning.  Bed for os!

Oversat fra fransk og bearbejdet af p. Herbert Krawczyk sj.

Tilbage til toppen