Onsdag i 3. uge i fasten.

2020-03-18 Hele dagen

Fastetiden
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Onsdag i 3. uge i fasten (III Ps)
Helgener:
Cyrillus af Jerusalem, biskop og kirkelærer († 386) kan ihukommes


I 3. uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekeen
vælge at læse tekster til 3. søndag i fasten. 
I så tilfælde bedes også den særlige præfation.
3. søndag i fasten – A

NOVENE TIL JOMFRU MARIA
OM BEFRIELSE FRA CORONAVIRUSSEN


Læsning 5 Mos 4,1. 5 – 9

Moses talte til folket og sagde: “Og nu, Israel, lyt til de love og retsregler, som jeg lærer jer, og følg dem, for at I må leve og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren, jeres fædres Gud, vil give jer. Se, nu lærer jeg jer love og retsregler, sådan som Herren min Gud har befalet mig; dem skal I følge i det land, som I skal ind og tage i besiddelse. I skal følge dem omhyggeligt! Så vil andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, for når de hører om alle disse love, vil de sige: “Hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk!” Hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har sin gud så nær, som vi har Herren vor Gud, hver gang vi råber til ham? Og hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har så retfærdige love og retsregler som hele denne lov, jeg i dag lægger frem for jer?

Men tag dig i agt, og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du selv har oplevet; det må ikke gå dig af minde, så længe du lever. Fortæl det til dine sønner og dine sønnesønner.”

Vekselsang Sl 147,12 – 13.15 – 16.19 – 20

R. Jerusalem, lovsyng Herren!

Jerusalem, lovsyng Herren!
Lovpris din Gud, Zion!
For han har gjort dine portslåer stærke
og velsignet dine sønner i dig.

Han sender sit ord ud over jorden,
hurtigt løber hans befaling.
Han lader sneen falde, som var det uld,
og spreder rim, som var det aske.

Han forkynder sit ord for Jakob,
sine love og bud for Israel.
Det har han ikke gjort for noget andet folk,
de kender ikke hans bud.

Akklamation til Evangeliet Joh 6,63b. 69b

Dine ord er ånd og liv.
Du har det evige livs ord.

Evangelium Matt 5,17 – 19

På den tid sagde Jesus til sine disciple: “Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.


4. dag

Maria,
vor Frelsers Moder,
vil du på vores vegne
bede Gud om at befri vor verden fra Coronavirussen.
Du, den nye Eva, må din kraftfulde forbøn
bringe den fuldstændige og varige befrielse fra den virus,
der lammer vores verden og hjemsøger vore familier.
Du, den nye Pagts Ark fjern sygdommens svøbe med dine bønner.
Trøst, beskyt og helbred de syge til Guds større herlighed.
Maria, vor Frelsers Moder og vor Moder,
du, som altid har besvaret vore fædres bøn under prøvelser,
våg nu over os. Amen

Meditation

“Hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.” (Luk 1,50)

Frygten for Gud er den holdning,
som vores ringhed lader os føle for hans storhed.
Guds storhed fjerner ikke frygten fra os, tværtimod,
Han lader den gavne vores frelse.
Jo mere ydmyge vi er i erkendelsen af
vores begrænsninger og hans storhed,
jo mere kan Herren udgyde sin barmhjertighed over os,
og redde os fra vores elendighed.

Lad os trygt fortælle ham alt, hvad vi er bekymrede for.

Vidunderlige Moder. Bed for os!
Det gode råds Moder. Bed for os!
Skaberens Moder. Bed for os!
Frelserens Moder. Bed for os!

Tilbage til begyndelsen