Fredag i 3. uge i fasten.

2020-03-20 Hele dagen


.
.

Fastetiden
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Fredag i 3. uge i fasten (III Ps)
Helgener:


I 3. uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekeen
vælge at læse tekster til 3. søndag i fasten. 
I så tilfælde bedes også den særlige præfation.
3. søndag i fasten – A

NOVENE TIL JOMFRU MARIA
OM BEFRIELSE FRA CORONAVIRUS


Læsning Hos 14, 2 – 10

Dette siger Herren:

“Vend om, Israel,
til Herren din Gud,
for du snublede i din skyld.
Tag ord med jer,
og vend om til Herren;
sig til ham:
“Du, som tilgiver al skyld,
tag imod vore gaver;
vi vil betale med læbernes frugt.
Assyrien kan ikke frelse os,
vi rider ikke på heste,
vi vil ikke længere sige “vor Gud”
om vore hænders værk.
Hos dig finder faderløse barmhjertighed.”
Jeg vil helbrede deres frafald
og elske dem med glæde.
Min vrede vender sig fra dem.
Jeg er som duggen for Israel,
der skal blomstre som liljen
og slå rødder som Libanons træer.
Dets grene skal brede sig,
så det bliver prægtigt som oliventræet,
dufter som Libanons træer.

De, der bor i dets skygge,
skal dyrke korn på ny.
De skal blomstre som vinstokken,
berømmes som vin fra Libanon.
Hvad skal Efraim længere med gudebilleder?
Jeg bønhører ham, ser nådigt til ham.
Jeg er som det grønne enebærtræ,
du skal finde din frugt hos mig.
Hvem er så vis, at han forstår det,
så forstandig, at han erkender det?
Herrens veje er rette,
de retfærdige vandrer ad dem,
men synderne snubler.”

Vekselsang Sl 81,6c – 8a. 8bc – 9.10 -11ab. 14&17

R. Jeg er Herren din Gud; hør, mit folk.

Jeg hører et sprog, jeg ikke kendte:
Jeg befriede hans skulder for byrden,
hans hænder slap fri for kurven.
I din nød råbte du, og jeg reddede dig.

Skjult i tordenen svarede jeg dig,
jeg prøvede dig ved Meribas vand.
Hør, mit folk, jeg vil advare dig,
gid du ville høre på mig, Israel!

Du må ikke have nogen fremmed gud,
du må ikke tilbede en anden gud.
Jeg er Herren din Gud,
som førte dig op fra Egypten.

Gid mit folk ville høre mig,
gid Israel ville vandre ad mine veje!
Men dig ville jeg give hvedens fedme,
jeg ville mætte dig med honning fra klippen.

Akklamation til Evangeliet Matt 4,17

Herren siger:
Omvend jer,

for Himmeriget er kommet nær!

Evangelium Mark 12,28b – 34

På den tid kom en af de skriftkloge hen til Jesus og spurgte ham: “Hvilket er det første af alle bud?” Jesus svarede: “Det første bud er: Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse.” Så sagde den skriftkloge til ham: “Det er rigtigt, Mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er én, og at der ikke er nogen anden end ham, og at det at elske ham af hele sit hjerte og af hele sin forstand og af hele sin styrke og det at elske sin næste som sig selv er mere værd end alle brændofre og slagtofre.” Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham: “Du er ikke langt fra Guds rige.” Derefter turde ingen længere spørge ham om noget.


6. dag

Maria,
vor Frelsers Moder,
vil du på vores vegne
bede Gud om at befri vor verden fra Coronavirussen.
Du, den nye Eva, må din kraftfulde forbøn
bringe den fuldstændige og varige befrielse fra den virus,
der lammer vores verden og hjemsøger vore familier.
Du, den nye Pagts Ark fjern sygdommens svøbe med dine bønner.
Trøst, beskyt og helbred de syge til Guds større herlighed.
Maria, vor Frelsers Moder og vor Moder,
du, som altid har besvaret vore fædres bøn under prøvelser,
våg nu over os. Amen

Meditation

han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;”
(Luk 1,52)

Når Gud handler, forvirres vores menneskelige logik:
de ringe ophøjes, ikke ved deres indsats,
men ved Guds nåde;
de, der var anset for at være uovervindelige,
opdager deres svaghed,
og kan derefter henvende sig til Gud,
der venter på dem og kalder dem.
Det vigtigste er at lade sig bevæge.
Vores prøvelser kan tjene dette formål:
at vælte vores alt for menneskelige visheder
og lade vores tro på Gud vokse,
for han ønsker at rejse os alle,
som han havde oprejst sin Søn
efter hans lidelse og død på korset.

Andagtens udvalgte kar. Bed for os!
Mystiske rose. Bed for os!
Davids tårn. Bed for os!
Elfebenstårn. Bed for os!
Gyldne hus. Bed for os!
Pagtens ark. Bed for os!

Tilbage til toppen