Lørdag i 3. uge i fasten."/>

Lørdag i 3. uge i fasten.

2020-03-21 Hele dagen

Fastetiden
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 3. uge i fasten (III Ps)
Helgener:


I 3. uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekeen
vælge at læse tekster til 3. søndag i fasten. 
I så tilfælde bedes også den særlige præfation.
3. søndag i fasten – A

NOVENE TIL JOMFRU MARIA
OM BEFRIELSE FRA CORONAVIRUS


Læsning Hos 6,1 – 6

Lad os vende om til Herren;

han har sønderrevet, men han vil helbrede os,
han har slået, men han vil læge os.
Han giver os liv efter to dage,
rejser os på den tredje dag,
og vi skal leve for Guds ansigt.
Lad os kende Herren,
lad os stræbe efter at kende ham.
Han bryder frem så sikkert som morgenrøden,
han kommer til os som regnskyl,
som forårsregn, der væder jorden.
Hvad skal jeg gøre med dig, Efraim,
hvad skal jeg gøre med dig, Juda?
Jeres troskab er som morgentågen,
som den tidlige, flygtige dug.
Derfor hugger jeg dem ned ved profeterne,
dræber dem med min munds ord.
Min dom bryder frem som lyset.
Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre,
kundskab om Gud, ikke brændofre.

Vekselsang Sl 51,3 – 4.18 – 19.20 – 21ab

R. Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre!

Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!

For du vil ikke have slagtoffer,
og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;
mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.

Gør i din nåde godt mod Zion,
opbyg Jerusalems mure!
Da vil du tage imod de rette ofre,
brændoffer og heloffer.

Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

Gør ikke jeres hjerter hårde i dag,
men lyt til Herrens ord.

Evangelium Luk 18,9 – 14

Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: “To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.


7. dag

Maria,
vor Frelsers Moder,
vil du på vores vegne
bede Gud om at befri vor verden fra Coronavirussen.
Du, den nye Eva, må din kraftfulde forbøn
bringe den fuldstændige og varige befrielse fra den virus,
der lammer vores verden og hjemsøger vore familier.
Du, den nye Pagts Ark fjern sygdommens svøbe med dine bønner.
Trøst, beskyt og helbred de syge til Guds større herlighed.
Maria, vor Frelsers Moder og vor Moder,
du, som altid har besvaret vore fædres bøn under prøvelser,
våg nu over os. Amen

Meditation

“Sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.”
(Luk 1,53)

Kun vores Skaber kan mætte os.
At nøjes med jordisk rigdom er
at dømme os selv til altid at bruge mere og mere.
Men at holde vores hænder åbne
og lade Herren fylde dem selv er
at byde sig selv mulighed for
at blive fyldt for evigt.

Må vores bøn være gavmild og række ud
over vores umiddelbare behov:
Lad den være åben for andres behov
og for vores behov for at blive fyldt for evigt.

Himlens port. Bed for os!
Morgenstjerne. Bed for os!
De syges helse. Bed for os!
Synderes tilflugt. Bed for os!
De nedbøjedes trøst. Bed for os!
De kristnes hjælp. Bed for os!

Tilbage til toppen