Læsninger

< 2018 >
juli 15 - juli 21
 • 15
  15.juli.søndag

  15. ALM. SØNDAG. (III Ps)

  Hele dagen
  2018.07.15

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  15. ALM. SØNDAG. (III Ps)
  Helgener:


  1. læsning Amos 7,12-15

  I de dage sagde Amasja, Betels præst til Amos: »Seer, skynd dig at tage til Juda; der kan du skaffe dig føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere; for det er kongens helligdom og rigets tempel.« Amos svarede Amasja: »Jeg er ikke profet, jeg er ikke profetdiscipel; jeg er kvægavler og dyrker morbærfigner. Men Herren tog mig bort fra hjorden og sagde til mig: ‘Gå hen og profetér for mit folk Israel’.«

  Vekselsang Sl 85,9ab-10.11-12.13-14

  R. Lad os se din godhed, Herre,
  og giv os din frelse!

  eller:

  Halléluja!

  Nu vil jeg høre, hvad Gud siger,
  Herren taler jo fred
  til sit folk, til sine fromme.
  Hans frelse er dem nær, der frygter ham,
  og herligheden skal bo i vort land.

  Troskab og sandhed mødes,
  retfærdighed og fred kysser hinanden.
  Sandhed spirer frem af jorden,
  retfærdighed ser ned fra himlen.

  Ja, Herren giver lykke,
  og vort land giver sin afgrøde.
  Retfærdighed går foran ham,
  og fred følger i hans spor.

  2. læsning Ef 1,3-14

  eller Ef 1, 3 – 10

  Brødre og søstre! Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.

  I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.

  Akklamation til Evangeliet Jfr Ef 1,17-18

  Halleluja!
  Må vor Herre Jesu Kristi fader give vore indre øjne lys,
  så vi forstår, til hvilket håb han kaldte os.

  Evangelium Mark 6,7-13

  Jesus kaldte de tolv til sig og begyndte at udsende dem to og to og gav dem magt over de urene ånder, og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet; dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med. Og han sagde til dem: »Hvor som helst I kommer ind i et hus, dér skal I blive boende, til I rejser videre. Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så gå derfra og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.« Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig; og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem.

  Læsning Ef. 1, 3 -10

  Brødre og søstre! Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.

 • 16
  16.juli.mandag

  Mandag i 15. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2018.07.16

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Mandag i 15. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Vor Frue af Karmel


  Læsning Es 1,11-17

  »Hvad skal jeg med jeres mange slagtofre?
  siger Herren.
  Jeg er mæt af brændofre af væddere
  og fedtet af fedekvæg;
  blod af tyre, lam og bukke
  vil jeg ikke have.
  Når I kommer for at se mit ansigt,
  hvem kræver så af jer,
  at mine forgårde bliver trampet ned?
  Bring ikke flere tomme afgrødeofre,
  røgelsesoffer væmmes jeg ved.
  Nymånedag og sabbat, festforsamling
  jeg kan ikke udholde festdag og ondskab;
  jeg hader
  jeres nymånedage og fester,
  de er blevet en byrde,
  jeg ikke kan bære.
  Når I rækker hænderne frem imod mig,
  lukker jeg øjnene;
  hvor meget I end beder,
  hører jeg det ikke.
  Jeres hænder er fulde af blod,
  vask jer, rens jer!
  Fjern jeres onde gerninger
  fra mine øjne,
  hold op med at handle ondt,
  lær at handle godt!
  Stræb efter ret,
  hjælp den undertrykte,
  skaf den faderløse ret,
  før enkens sag!

  Vekselsang Sl 50,8-9.16bc-17. 21&23

  R. Den, der bringer takoffer, ærer mig,
  ham lader jeg se Guds frelse.

  Jeg anklager dig ikke for dine slagtofre,
  og dine brændofre har jeg altid for øje.
  Jeg tager ikke tyre fra dit hus
  eller bukke fra dine folde.

  Hvor vover du at remse mine bud op
  og tage min pagt i din mund,
  når du dog hader irettesættelse
  og kaster mine ord bag dig?

  Sådan gør du, skulle jeg så tie?
  Tænker du dig, at jeg er som du?
  Nej, jeg lægger min anklage frem for dig.
  Den, der bringer takoffer, ærer mig,
  ham lader jeg se Guds frelse.

  Akklamation til Evangeliet Matt 5,10

  Halleluja!
  Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
  for Himmeriget er deres.

  Evangelium Matt 10,34-11,1

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.

  Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.«

  Da Jesus var færdig med at give sine tolv disciple disse befalinger, gik han bort derfra for at undervise og prædike i deres byer.

 • 17
  17.juli.tirsdag

  Tirsdag i 15. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2018.07.17

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Tirsdag i 15. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Es 7,1-9

  Dengang Akaz, Jotams søn, Uzzijas sønnesøn, var konge i Juda, drog Arams konge, Resin, og Israels konge, Peka, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre den. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skælver for blæsten. Da sagde Herren til Esajas: »Gå ud sammen med din søn Shearjashub og mød Akaz ved enden af Øvredammens vandledning, ved vejen til vaskepladsen, og sig til ham: Tag dig i agt, og hold dig i ro! Frygt ikke! Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, Resins og Arams og Remaljas søns glødende vrede, fordi Aram har planlagt ondt imod dig sammen med Efraim og Remaljas søn og sagt: Kom, lad os gå imod Juda, jage det en skræk i livet og rive det til os; så indsætter vi Tab’als søn som konge der!

  Dette siger Gud Herren:

  Det skal ikke lykkes,
  det skal ikke ske!
  For Arams hoved er Damaskus,
  og Damaskus’ hoved er Resin.
  Femogtres år endnu,
  så er Efraim knust og ikke længere et folk.
  Efraims hoved er Samaria,
  og Samarias hoved er Remaljas søn.
  Holder I ikke fast ved mig,
  holder jeg ikke fast ved jer!«

  Vekselsang Sl 48,2-3a.3b-4.5-6.7-8

  R. Gud lader sin by bestå til evig tid.

  Herren er stor
  og højt lovprist
  i vor Guds by.
  Hans hellige bjerg
  knejser smukt
  til fryd for hele jorden,

  Zions bjerg i det yderste nord,
  den store konges by.
  Gud er i dens borge,
  han giver sig til kende som værn.

  For kongerne sluttede sig sammen
  og rykkede frem i flok.
  Men da de så op, blev de målløse
  og flygtede i rædsel.

  På stedet blev de grebet af angst,
  af veer som den fødende.
  Med østenstormen
  knuser du Tarshish-skibe.

  Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

  Halleluja!
  Gør ikke jeres hjerter hårde,
  men lyt til Herrens stemme.

  Evangelium Matt 11,20-24

  Jesus begyndte at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.«

 • 18
  18.juli.onsdag

  Onsdag i 15. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2018.07.18

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Onsdag i 15. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Es 10,5-7. 13-16

  Dette siger Herren:

  »Ve Assyrien, min vredes kæp,
  min harme er stokken i hans hånd.
  Jeg sendte ham mod et gudløst folk,
  beordrede ham imod min vredes folk
  for at tage bytte og plyndre
  og trampe det ned som gadens ler.
  Men det var ikke det, han havde tænkt sig,
  det var ikke det, han havde planlagt;
  nej, han ville tilintetgøre
  og udrydde mange folk.
  For han har sagt:
  »Jeg greb ind med min stærke hånd
  og i min visdom, for jeg er klog.
  Jeg fjernede folkenes grænser
  og plyndrede deres skatte;
  som den mægtige styrtede jeg herskere fra tronen.
  Min hånd fandt frem til folkenes rigdomme
  som til en fuglerede.
  Som man samler forladte æg,
  har jeg samlet hele jorden,
  og der var ingen, der slog med vingen
  eller åbnede næbbet og peb.«
  Praler øksen over for ham, der hugger med den?
  Hovmoder saven sig over for ham, der trækker den?
  Som om kæppen kan svinge ham, der løfter den,
  eller stokken løfte ham, der ikke er af træ!

  Derfor sender Herren, Hærskarers Herre,
  svindsot i hans fede krop,
  og under hans pragt skal det brænde
  som en flammende ild.
  Israels lys bliver til en ild,
  dets Hellige til en flamme;
  den skal brænde og fortære hans tidsel og tjørn
  på én og samme dag.

  Vekselsang Sl 94,5-6.7-8.9-10.14-15

  R.Herren forkaster ikke sit folk.

  De knuser dit folk, Herre,
  de undertrykker din ejendom.
  Enken og den fremmede slår de ihjel,
  faderløse myrder de.

  De siger: Herren ser det ikke,
  Jakobs Gud lægger ikke mærke til det.
  Så forstå dog, I tåber blandt folket!
  I dårer, hvornår vil I tage mod fornuft?

  Skulle han, som plantede øret, ikke høre,
  skulle han, som dannede øjet, ikke se?
  Skulle han, som opdrager folkene, ikke straffe,
  han, som lærer mennesker kundskab?

  For Herren forkaster ikke sit folk
  og svigter ikke sin ejendom;
  retten kommer på ny til sin ret,
  og alle de oprigtige skal følge den.

  Akklamation til Evangeliet Jfr. Matt 11,25

  Halleluja!
  Priset være du, fader, himlens og jordens Herre,
  fordi du har åbenbaret rigets mysterier for umyndige.

  Evangelium Matt 11,25-27

  På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. «

 • 19
  19.juli.torsdag

  Torsdag i 15. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2018.07.19

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Torsdag i 15. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Apollinaris, biskop og martyr († 75)


  Læsning Es 26,7-9. 12. 16-19

  Den retfærdiges sti er lige,
  jævnt er det spor, du baner for den retfærdige.
  Vi følger dine bud,
  til dig sætter vi vort håb, Herre,
  vi længes efter dit navn og ry.
  Min sjæl længes efter dig om natten,
  ja, min ånd søger dig.
  Når dine bud hersker på jorden,
  lærer verdens beboere retfærdighed.
  Herre, du skænker os fred,
  for alt, hvad vi har gjort, har du udført for os.
  Herre, i nøden søgte de dig;
  da du tugtede dem, trængte de ind på dig med bønner.
  Som den gravide, når fødslen nærmer sig,
  får veer og skriger i smerte,
  sådan havde vi det over for dig, Herre.
  Vi havde veer ligesom gravide, men vi fødte vind,
  vi kunne ikke skaffe landet frelse,
  der blev ingen beboere bragt til verden.
  Dine døde bliver levende, deres lig står op.
  I, der ligger i jorden, skal vågne og juble.
  For din dug er lysets dug,
  og jorden bringer dødninge til live.

  Vekselsang Sl 102,13-14ab & 15.16-18.19-21

  R. Fra himlen ser Herren ned til jorden.

  Men du, Herre, troner for evigt,
  dit ry består i slægt efter slægt.
  Du vil rejse dig og være barmhjertig mod Zion,
  for det er tid at vise nåde.
  Dine tjenere elsker Zions sten
  og ynkes over dens ruindynger.

  Folkene skal frygte Herrens navn,
  alle jordens konger skal frygte din herlighed.
  For Herren genopbygger Zion,
  han viser sig i sin herlighed.
  Han vender sig til de nøgnes bøn,
  han afviser ikke deres bøn.

  Det skal skrives ned til den kommende slægt,
  det folk, der skabes, skal lovprise Herren.
  For Herren ser ned fra sin høje helligdom,
  fra himlen ser han ned til jorden;
  han hører fangernes stønnen,
  han sætter de dødsdømte i frihed.

  Akklamation til Evangeliet Matt 11,28

  Halleluja!
  Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder,
  og jeg vil give jer hvile – siger Herren.

  Evangelium Matt 11,28-30

  På den tid sagde Jesus: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

 • 20
  20.juli.fredag

  Fredag i 15. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2018.07.20

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Fredag i 15. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Torlak, biskop († 1193) (m)


  Læsning Es 38,1-6. 21-22. 7-8

  På den tid blev Hizkija så syg, at han var ved at dø, og profeten Esajas, Amos’ søn, kom til ham og sagde: »Dette siger Herren: Beskik dit hus, for du skal dø; du bliver ikke rask!«

  Så vendte Hizkija ansigtet ind mod væggen og bad til Herren. Han sagde: »Ak, Herre! Husk dog på, hvordan jeg har vandret for dit ansigt, trofast og helhjertet, og altid har gjort det, som er godt i dine øjne.« Og Hizkija græd højt.

  Da kom Herrens ord til Esajas: »Gå hen og sig til Hizkija: Dette siger Herren, din fader Davids Gud: Jeg har hørt din bøn, og jeg har set dine tårer. Derfor giver jeg dig endnu femten år at leve i, og jeg vil redde dig og denne by fra assyrerkongen; ja, jeg beskytter denne by.«

  Så sagde Esajas, at de skulle tage et figenplaster og gnide hans byld med det, så ville han blive rask. Da sagde Hizkija: »Hvad er tegnet på, at jeg kan gå op til Herrens tempel?«

  »Dette skal du have som tegn fra Herren på, at han vil gøre, som han har sagt: Skyggen, som går ned på Akaz’ solur, fører jeg ti trin tilbage ved hjælp af solen.« Så gik den de ti trin tilbage på soluret, som den var gået nedad.

  Vekselsang Es 38,10.11.12abcd.16

  R. Du skånede mig for ødelæggelsens grav; o Herre.

  Jeg sagde:
  Midt i mit liv går jeg bort,
  i dødsrigets porte holdes jeg fanget
  resten af mine år.

  Jeg sagde:
  Jeg får ikke mere Herren at se
  i de levendes land,
  jeg får ikke mere noget menneske at se
  blandt dem, der bor i verden.

  Min bolig tages ned
  og pakkes sammen som et hyrdetelt.
  Som en væver har du rullet mit liv op
  og skåret trådene over.

  Herre, derved skal man leve,
  og ved alt dette skal min ånd få liv.
  Gør mig rask, helbred mig!

  Akklamation til Evangeliet Joh 10,27

  Halleluja!
  Mine får hører min røst, siger Herren;
  og jeg kender dem, og de følger mig.

  Evangelium Matt 12,1-8

  På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Da farisæerne så det, sagde de til ham: »Se, dine disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat.« Men han sagde til dem: »Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne, hvordan han gik ind i Guds hus og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbatten krænker sabbatten i templet og det uden at pådrage sig skyld? Men jeg siger jer: Her er noget større end templet! Havde I fattet, hvad det betyder: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer, havde I ikke fordømt de uskyldige. For Menneskesønnen er herre over sabbatten.«

 • 21
  21.juli.lørdag

  Lørdag i 15. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2018.07.21

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Lørdag i 15. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Laurentius af Brindisi, biskop og kirkelærer  († 1619)


  Læsning Mika 2,1-5

  Ve dem, der planlægger ondskab,
  forbereder ondt på deres leje
  og udfører det ved daggry,
  fordi det står i deres magt.
  De begærer marker og røver dem,
  de begærer huse og tager dem;
  de undertrykker en mand og hans husstand,
  en mand og hans ejendom.
  Derfor siger Herren:
  Se, jeg planlægger ondt
  mod denne slægt,
  så I ikke kan trække halsen fri
  og ikke gå oprejst.
  Det bliver en ond tid!

  På den dag skal man synge en spottesang om jer og istemme en klagesang. Den lyder:

  »Vi blev tilintetgjort,
  mit folks jord har han givet bort.
  Ak, han tager vore marker fra os
  og udstykker dem til frafaldne.«

  Så har du ikke nogen i Herrens forsamling til at kaste målesnoren med loddet.
  Jeg svarede: »Her er jeg, send mig!«

  Vekselsang Sl 10,1-2.3-4.7-8.14

  R. Herre, glem ikke de hjælpeløse!

  Hvorfor står du så langt borte, Herre?
  Hvorfor skjuler du dig i trange tider?
  I hovmod jager ugudelige de hjælpeløse
  og fanger dem i rænker, de har spundet.
  De praler af det, de har i sinde.

  Den begærlige forbander og håner Herren;
  den ugudelige tænker i sit hovmod:
  Gud kræver mig ikke til regnskab, Gud er ikke til!
  Det er, hvad han tænker.

  Hans mund er fuld af forbandelse,
  af svig og undertrykkelse,
  på hans tunge er der ulykke og uret.
  Han ligger i baghold i sivene,
  i det skjulte dræber han den uskyldige,
  hans øjne spejder efter den svage.

  Du ser ulykke og sorg,
  du skal mærke dig det og tage dig af det.
  Den svage overlader sin sag til dig,
  du er den faderløses hjælper.

  Akklamation til Evangeliet 2 Kor 5,19

  Halleluja!
  Gud forligte verden med sig selv i Kristus
  og betroede os ordet om forligelsen.

  Evangelium Matt 12,14-21

  På den tid gik farisæerne ud og traf beslutning om at få Jesus slået ihjel.

  Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle. Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger:

  Se min tjener, ham har jeg udvalgt,
  min elskede, i ham har jeg fundet velbehag.
  Jeg lader min ånd komme over ham,
  og han skal forkynde ret for folkene.
  Han skændes ikke, han råber ikke,
  man hører ikke hans røst i gaderne.
  Det knækkede rør sønderbryder han ikke,
  den osende væge slukker han ikke,
  til han har ført retten til sejr;
  folkene håber på hans navn.