Læsninger

< 2019 >
august
søn
man
tir
ons
tor
fre
lør
juli
juli
juli
juli
1
 • Torsdag i 17. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.01

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag i 17. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Alfons Maria de Liguori, biskop og kirkelærer († 1787) (m)


  Læsning 2 Mos 40,16-21. 34-38

  Moses gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. På den første dag i den første måned i det andet år blev boligen rejst. Moses rejste boligen, han satte fodstykkerne til den på plads, stillede plankerne op, anbragte tværlægterne og rejste stolperne til den. Han spændte teltet ud over boligen og anbragte teltets dække oven over det, sådan som Herren havde befalet Moses.

  Så tog han Vidnesbyrdet og lagde det i arken, anbragte bærestængerne på arken og lagde sonedækket oven på arken. Han førte arken ind i boligen og satte forhænget op, så det dækkede for Vidnesbyrdets ark, sådan som Herren havde befalet Moses.

  Når de gik ind i Åbenbaringsteltet, og når de trådte hen til alteret, vaskede de sig, sådan som Herren havde befalet Moses. Så rejste han forgården hele vejen rundt om boligen og alteret og hængte forhænget for portåbningen til forgården. Sådan fuldførte Moses arbejdet. Skyen dækkede Åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen. På hele deres vandring fra sted til sted brød israelitterne op, når skyen løftede sig fra boligen.

  Vekselsang Sl 84,3.4.5-6a & 8a.11

  R. Hvor er din bolig vidunderlig,
  Hærskarers Herre!

  Min sjæl fortæres af længsel
  efter Herrens forgårde,
  mit hjerte og min krop råber
  efter den levende Gud.

  Selv spurven finder sig et bo,
  og svalen en rede,
  hvor den lægger sine unger,
  ved dine altre,
  Hærskarers Herre,
  min konge og min Gud.

  Lykkelige de, der bor i dit hus,
  til stadighed kan de prise dig.
  Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig,
  de går fra kraft til kraft.

  En dag i dine forgårde er bedre
  end tusind, jeg selv har valgt.
  At ligge ved tærskelen til min Guds hus
  er bedre end at bo i ugudeliges telte.

  Akklamation til Evangeliet Jfr. ApG 16,14b

  Halleluja!
  Herre, åbn vore hjerter,
  så vi kan tage din Søns ord til os.

  Evangelium Matt 13,47-53

  På den tid sagde Jesus til folkemængden: »Igen: Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art; da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Har I fattet alt dette?« De svarede: »Ja!« Da sagde han til dem: »Derfor: Enhver skriftklog, der er blevet Himmerigets discipel, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd.«

  Da Jesus var færdig med at fortælle disse lignelser, gik han bort derfra.

2
 • Fredag i 17. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.02

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Fredag i 17. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Eusebius af Vercelli, biskop († 371)
  ————-Peter Julian Eymard, præst († 1868)


  Læsning 3 Mos 23,1. 4-11. 15-16. 34b-37

  Herren talte til Moses og sagde: Dette er Herrens fester, de hellige festforsamlinger, som I skal udråbe til den fastsatte tid. På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren. På den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds fest for Herren; syv dage skal I spise usyrede brød. På den første dag skal I holde hellig festforsamling; da må I ikke udføre noget arbejde. I skal bringe Herren ofre i syv dage; på den syvende dag skal der være hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde.

  Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, og høster kornet, skal I bringe det første neg af jeres høst til præsten. Han skal foretage svingning med neget for Herrens ansigt, for at I kan opnå hans velbehag; præsten skal svinge det dagen efter sabbatten.

  Derpå skal I tælle syv uger frem fra dagen efter sabbatten, den dag I bringer svingningsneget; det skal være syv hele uger; I skal tælle halvtreds dage frem til dagen efter den syvende sabbat; da skal I bringe Herren et nyt afgrødeoffer. På den tiende dag i denne syvende måned falder forsoningsdagen. I skal holde hellig festforsamling og spæge jeres legeme, og I skal bringe Herren et offer. Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. På den første dag skal der være hellig festforsamling; I må ikke udføre noget arbejde. I syv dage skal I bringe Herren ofre. Den ottende dag skal I holde hellig festforsamling og bringe Herren ofre. Det er en festdag; I må ikke udføre noget arbejde.

  Det er Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger; da skal I bringe Herren ofre, brændoffer, afgrødeoffer, slagtoffer og drikofre som fastsat for de enkelte dage.

  Vekselsang Sl 81,3-4.5-6ab.10-11ab

  R. Bryd ud i jubel for Gud, vor styrke.

  Istem sangen, lad pauken lyde,
  den dejlige citer og harpen.
  Stød i vædderhornet på nymånedagen
  og på vor festdag ved fuldmåne.

  Det er en lov i Israel,
  det er et bud fra Jakobs Gud.
  Han gjorde det til en vedtægt i Josef,
  da de drog ud af Egypten.

  Du må ikke have nogen fremmed gud,
  du må ikke tilbede en anden gud.
  Jeg er Herren din Gud,
  som førte dig op fra Egypten.

  Akklamation til Evangeliet 1 Pet 1,25

  Halleluja!
  Herrens ord forbliver til evig tid.
  Det er dette ord, som er forkyndt for jer.

  Evangelium Matt 13,54-58

  På den tid kom Jesus til sin hjemby og underviste dem i deres synagoge, så de blev slået af forundring og spurgte: »Hvorfra har han denne visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger? Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?« Og de blev forarget på ham. Men Jesus sagde til dem: »En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og i sit hus.« Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger dér på grund af deres vantro.

3
 • Lørdag i 17. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.03

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Lørdag i 17. alm. uge (I Ps)
  Helgener:
  Bededag for præste- og ordenskald


  Læsning 3 Mos 25,1. 8-17

  Herren talte til Moses på Sinajs bjerg og sagde: »Så skal du tælle syv sabbatår frem, syv gange syv år; de syv sabbatår bliver i alt niogfyrre år. På den tiende dag i den syvende måned skal du lade hornet lyde; på forsoningsdagen skal I lade hornet lyde overalt i jeres land. I skal hellige det halvtredsindstyvende år og udråbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere; det skal være et jubelår for jer. I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom, I skal hver især vende tilbage til jeres familie. Det halvtredsindstyvende år skal være jubelår for jer; da må I ikke så, I må heller ikke høste det, der har sået sig selv, og I må ikke plukke druer fra de ubeskårne ranker. For det er jubelår, det skal I holde helligt. I skal spise dets afgrøde lige fra marken.

  I et sådant jubelår skal I hver især vende tilbage til jeres ejendom. Når I sælger jord, hvad enten det er noget, du vil sælge til din landsmand, eller noget, du vil købe af ham, må I ikke udnytte hinanden. Når du køber jord af din landsmand, er det årene efter sidste jubelår, der tæller; det er afgrødeårene, der tæller, når han sælger til dig. Er der mange år til næste jubelår, skal du give ham høj betaling, er der få år, skal du give ham lav betaling; det er jo et antal afgrøder, han sælger til dig. Landsmænd må ikke udnytte hinanden. Du skal frygte din Gud, for jeg er Herren jeres Gud.«

  Vekselsang Sl 67,2-3.5.7-8

  R. Folkene skal takke dig, Gud,
  alle folkene skal takke dig.

  Gud være os nådig og velsigne os,
  han lade sit ansigt lyse over os,
  så din vej kendes på jorden
  og din frelse blandt alle folkene.

  Folkeslagene skal glæde sig og juble,
  for du dømmer folkene retfærdigt,
  og du leder folkeslagene på jorden.

  Jorden har givet sin afgrøde.
  Gud, vor Gud velsigne os,
  Gud velsigne os,
  og hele den vide jord frygte ham.

  Akklamation til Evangeliet Matt 5,10

  Halleluja!
  Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
  for Himmeriget er deres.

  Evangelium Matt 14,1-12

  På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sine hoffolk: »Det er Johannes Døber! Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham.« Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Filips hustru; for Johannes havde sagt til ham: »Du har ikke lov til at have hende.« Herodes ville også have ladet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet.

  Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodias’ datter for selskabet og betog Herodes, så han svor på at ville give hende, lige meget hvad hun bad ham om. Tilskyndet af sin mor siger hun: »Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad!« Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus det.

4
 • 18. ALM. SØNDAG C
  Hele dagen
  2019.08.04

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  18. ALM. SØNDAG (II Ps)

  Helgener:


  1. læsning Præd 1,2; 2,21-23

  Endeløs tomhed,
  sagde Prædikeren,
  endeløs tomhed,
  alt er tomhed.

  For et menneske kan have slidt med visdom og kundskab og dygtighed, men må give det hele i arv til et menneske, som ikke har slidt med det. Også det er tomhed og et stort onde! Hvad har et menneske ud af det, han med flid har slidt med under solen? Alle hans dage har været smerte og kvalfuld plage; end ikke om natten fandt hans hjerte ro. Også det er tomhed!

  Vekselsang Sl 90,3-4.5-6.12-13. 14&17

  R. Herre, du var vor bolig slægt efter slægt.

  Eller:

  Halléluja!

  Du lader mennesket vende tilbage til støvet,
  du siger: »Vend tilbage, I mennesker!«
  Tusind år er i dine øjne
  som dagen i går, der er forbi,
  som en nattevagt.

  Du skyller dem bort, de sover ind,
  de er som græsset, der gror om morgenen;
  om morgenen blomstrer det og gror,
  om aftenen er det vissent og tørt.

  Lær os at holde tal på vore dage,
  så vi får visdom i hjertet.
  Vend tilbage, Herre! Hvor længe bliver du borte?
  Vis medlidenhed med dine tjenere!

  Mæt os om morgenen med din godhed,
  så vi kan juble og glæde os hele vort liv.
  Herren, vor Guds herlighed komme over os!
  Styrk vore hænders værk for os,
  ja, styrk vore hænders værk!

  2. læsning Kol 3,1-5. 9-11

  Brødre og søstre! Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.

  Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

  Akklamation til Evangeliet Matt 5,3

  Halleluja!
  Salige er de fattige i ånden,
  for Himmeriget er deres.

  Evangelium Luk 12,13-21

  En i skaren sagde til Jesus: “Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.” Men han svarede: “Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?” Og han sagde til dem: “Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.” Og han fortalte dem en lignelse: “Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.”

5
 • Mandag i 18. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.05

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 18. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Kirkevielsesfest for kirken Santa Maria Maggiore


  Læsning 4 Mos 11,4b-15

  Israelitterne gav også sig til at græde, og de sagde: »Bare vi kunne få kød at spise! Vi husker de fisk, vi frit kunne spise i Egypten, og agurkerne, vandmelonerne, porrerne, løgene og hvidløgene. Men vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manna!« Mannaen lignede korianderfrø og så ud som bedellium. Folket gik omkring og samlede det, malede det på håndkværn eller stødte det i morter, kogte det i gryde og lavede brød af det; så smagte det som kager, bagt i olie. Når der faldt dug over lejren om natten, faldt der samtidig manna.

  Moses hørte folket græde, hver familie fra sin teltåbning, og Herrens vrede flammede voldsomt op. Det tog Moses sig nær, og han sagde til Herren: »Hvorfor handler du ondt mod din tjener? Hvorfor har jeg ikke fundet nåde for dine øjne? Du har jo besværet mig med hele dette folk! Er det mig, der har sat hele dette folk i verden? Er det mig, der har født det, siden du siger til mig, at jeg skal bære det i favnen til det land, du har lovet deres fædre, ligesom en plejefar bærer spædbarnet? Hvor skal jeg få kød fra til hele dette folk? De plager mig med deres gråd og siger: Skaf os kød at spise! Alene kan jeg ikke klare hele dette folk; det er for stor en byrde for mig. Er det sådan, du vil behandle mig, så slå mig hellere ihjel, hvis du vil vise mig velvilje; lad mig slippe for at se min ulykke!«

  Vekselsang Sl 81,12-13.14-15.16-17

  R. Bryd ud i jubel for Gud, vor styrke.

  Mit folk ville ikke adlyde mig,
  Israel ville ikke vide af mig.
  Så overgav jeg dem til hjertets forstokkethed,
  og de fulgte deres egne planer.

  Gid mit folk ville høre mig,
  gid Israel ville vandre ad mine veje!
  Hvor let skulle jeg da kue deres fjender
  og vende min hånd mod deres modstandere.

  De, der hader Herren, skulle krybe for ham,
  én gang for alle skulle deres tid være omme.
  Men dig ville jeg give hvedens fedme,
  jeg ville mætte dig med honning fra klippen.

  Akklamation til Evangeliet Matt 4,4b

  Halleluja!
  Mennesket skal ikke leve af brød alene,
  men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

  Evangelium Matt 14,13-21

  Jesus drog bort i en båd til et øde sted for at være alene. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne.  Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge.  Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde: »Stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad.«  Men Jesus svarede dem: »De behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise!«  De sagde til ham: »Vi har kun fem brød og to fisk her.« Han sagde: »Giv mig dem!«  Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, tolv kurve fulde.  Der var omkring fem tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn.

6
 • HERRENS FORKLARELSE C
  Hele dagen
  2019.08.06

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag. HERRENS FORKLARELSE (f)
  Helgener:
  Der kan vælges enten 1. eller 2. læsning


  1. Læsning Dan 7,9-10, 13-14

  Jeg Daniel så dette:
  Troner blev stillet frem,
  og en gammel af dage tog sæde;
  hans klæder var hvide som sne,
  og håret på hans hoved var rent som uld.
  Hans trone var flammer af ild,
  dens hjul var luende ild.
  En flod af ild strømmede frem
  og løb ud foran ham.
  Tusind, ja tusinder tjente ham,
  ti tusind, ja titusinder stod foran ham.
  Retten blev sat,
  bøgerne blev åbnet.
  I nattesynerne så jeg dette:
  Med himlens skyer kom en,
  der så ud som en menneskesøn;
  han kom hen til den gamle af dage
  og blev ført frem for ham.
  Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
  alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
  Hans herredømme er et evigt herredømme,
  som ikke skal forgå,
  hans kongerige
  skal ikke gå til grunde.
  Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.

  Vekselsang Sl 97,1-2.5-6.9

  R. Gud er vor Herre og Konge.

  Eller:

  Halléluja!

  Herren er konge! Jorden skal juble,
  de mange fjerne øer skal glæde sig.
  Skyer og skymulm omgiver ham,
  retfærdighed og ret er hans trones grundvold.

  Bjergene smelter som voks foran Herren,
  foran hele jordens Herre.
  Himlen fortæller om hans retfærdighed,
  og alle folkene ser hans herlighed.

  For du, Herre, er den Højeste over hele jorden,
  du er højt ophøjet over alle guder.

  2.Læsning 2 Peter 1,16-19

  Brødre og søstre! Det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.« Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg.

  Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.

  Akklamation til Evangeliet

  Halleluja!
  Denne er min Søn, den elskede;
  i ham har jeg velbehag. Hør ham!

  Evangelium Luk 9,28b-36

  Jesus tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide.  Og se, to mænd talte med ham; det var Moses og Elias,  der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem.  Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af søvn; men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham.  Da disse skulle til at forlade ham, sagde Peter til Jesus: »Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde.  Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem, og de blev forfærdede, da de kom ind i skyen.  Og der lød en røst fra skyen: »Det er min udvalgte søn. Hør ham!«  Og da røsten lød, var kun Jesus at se. Disciplene tav stille med det; og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set.

7
 • Onsdag i 18. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.07

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 18. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Xystus II, pave og lidelsesfæller, martyrer († 258)
  ————-Cajetan, præst († 1547)


  Læsning 4 Mos 13,1-2. 25-14,1. 26-29. 34-35

  Herren talte til Moses og sagde: »Send nogle mænd af sted for at udspejde Kana’an, som jeg vil give israelitterne; I skal sende en mand fra hver fædrenestamme, alle sammen høvdinge.« På Herrens befaling sendte Moses dem af sted fra Parans ørken. De kom til Moses og Aron og hele israelitternes menighed i Kadesh i Parans ørken, og de aflagde beretning til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. De fortalte Moses: »Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Vi så også Anaks efterkommere dér. I Sydlandet bor amalekitterne, og i Bjerglandet hittitterne, jebusitterne og amoritterne, mens kana’anæerne bor ved Havet og langs Jordan.«

  Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde: »Lad os dog drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens!« Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde: »Vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi.« Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejdet: »Det land, vi drog igennem og udspejdede, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper dér ­ Anak-sønnerne hører til kæmperne ­ så vi var som græshopper i vores egne øjne; det var vi også i deres øjne!«

  Da brød hele menigheden ud i høje råb, og folket græd hele natten. Herren sagde til Moses og Aron: »Hvor længe skal jeg holde denne onde menighed ud, som giver ondt af sig mod mig? Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig mod mig. Sig til dem: Så sandt jeg lever, siger Herren: Som jeg selv har hørt jer sige, vil jeg gøre mod jer. Her i ørkenen skal jeres lig komme til at ligge i fuldt tal, alle som er blevet mønstret fra tyve år og opefter, fordi I har givet ondt af jer mod mig. Ingen af jer, undtagen Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn, skal komme ind i det land, som jeg svor, jeg ville lade jer bo i. Ligesom I brugte fyrre dage til at udspejde landet, skal I bære jeres straf i fyrre år, et år for hver dag, og I skal erfare, hvad det vil sige at have mig til fjende. Jeg, Herren, har talt! Ja, sådan vil jeg handle mod hele denne onde menighed, der har rottet sig sammen mod mig. Her i ørkenen skal de omkomme, her skal de dø!«

  Vekselsang Sl 106,6-7a.13-14.21-22.23

  R. Husk mig, Herre, i nåde mod dit folk.

  Vi har syndet med vore fædre,
  vi har handlet slet og ugudeligt.
  Vore fædre i Egypten
  gav ikke agt på dine undere;

  Men de glemte hurtigt hans gerninger
  og ville ikke afvente hans råd.
  De var griske og grådige i ørkenen
  og udæskede Gud i ødemarken;

  De glemte Gud, deres frelser,
  som gjorde store gerninger i Egypten,
  undere i Kams land,
  og frygtindgydende gerninger ved Sivhavet.

  Han havde besluttet at udrydde dem,
  hvis ikke Moses, hans udvalgte,
  havde lagt sig imellem
  for at hindre hans vrede i at ødelægge.

  Akklamation til Evangeliet Luk 7,16

  Halleluja!
  En stor profet er fremstået iblandt os,
  og Gud har besøgt sit folk.

  Evangelium Matt 15,21-28

  På den tid drog Jesus til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana’anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

8
 • Torsdag i 18. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.08

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag i 18. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Dominikus, præst († 1221) (m)


  Læsning 4 Mos 20,1-13

  I den første måned kom hele israelitternes menighed til Sins ørken, og folket slog sig ned i Kadesh. Dér døde Mirjam, og dér blev hun begravet.

  Der var ikke vand til menigheden, så de samlede sig om Moses og Aron. Folket rettede anklager mod Moses og sagde: »Var vi bare omkommet ligesom vore brødre for Herrens ansigt. Hvorfor har I ført Herrens forsamling ud i denne ørken, så både vi og vort kvæg skal dø her? Hvorfor har I ført os op fra Egypten og bragt os til dette frygtelige sted, hvor der hverken er korn eller figner eller druer eller granatæbler, og hvor der ikke er vand at drikke?« Moses og Aron forlod forsamlingen og gik hen til indgangen til Åbenbaringsteltet; de kastede sig ned, og Herrens herlighed viste sig for dem. Herren sagde til Moses: »Tag staven, og kald menigheden sammen. Du og din bror Aron skal tale til klippen for øjnene af dem, så vil den give vand. Du skal få vand ud af klippen til dem og give menigheden og dens kvæg at drikke.« Så tog Moses staven, der lå for Herrens ansigt, sådan som Herren havde befalet ham. Moses og Aron kaldte forsamlingen hen foran klippen, og Moses sagde til dem: »Hør nu, I trodsige! Mon vi kan få vand ud til jer af denne klippe?« Så løftede Moses hånden og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede rigeligt vand ud, så både menigheden og deres kvæg kunne drikke. Men Herren sagde til Moses og Aron: »I troede ikke på mig og agtede ikke min hellighed for øjnene af israelitterne; derfor skal I ikke komme til at føre denne forsamling til det land, jeg har givet dem.«

  Det er Meribas vand, hvor israelitterne kom med anklager mod Herren, og hvor han viste sin hellighed på dem.

  Vekselsang Sl 95,1-2.6-7.8-9

  R. Gør ikke jeres hjerter hårde,
  når I hører Herrens ord.

  Kom, lad os juble for Herren,
  bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
  Lad os træde frem for ham med takkesang,
  bryde ud i lovsang til ham.

  Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os,
  lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
  for han er vor Gud,
  og vi er hans folk,
  de får, han vogter.
  Om I dog i dag ville lytte til ham!

  Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
  som den dag ved Massa i ørkenen,
  da jeres fædre udæskede mig
  og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

  Akklamation til Evangeliet Matt 16,18

  Halleluja!
  Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke,
  og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.

  Evangelium Matt 16,13-23

  Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus.

  Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.«

9
 • Torsdag. THERESA BENEDICTA AF KORSET, jomfru og martyr, værnehelgen for Europa (Edith Stein)
  Hele dagen
  2019.08.09

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag. THERESA BENEDICTA AF KORSET, jomfru og martyr, værnehelgen for Europa (Edith Stein) (1942) (f)
  Helgener: THERESA BENEDICTA AF KORSET


  Læsning Hos. 2, 16b, 17b. 21 – 22

  Jeg vil føre hende ud i ørkenen
  og tale til hendes hjerte.
  Da vil hun svare mig, som da hun var ung,
  som dengang hun drog op fra Egypten.
  Jeg forlover mig med dig for evigt;
  jeg forlover mig med dig
  i ret og retfærdighed,
  i godhed og barmhjertighed.
  Jeg forlover mig med dig i troskab,
  og du skal kende Herren.

  Vekselsang Sl 145,10-11.12-13ab. 17-18

  R. Brudgommen er der, gå Kristus Herren i møde.

  Alle dine skabninger, Herre, takker dig,
  dine fromme priser dig.
  De fortæller om dit herlige kongedømme
  og taler om din styrke.

  De vil kundgøre hans vælde for menneskene,
  hans kongedømmes prægtige herlighed.
  Dit kongedømme består i al evighed,
  dit herredømme i slægt efter slægt.

  Herren er retfærdig på alle sine veje,
  han er trofast i alle sine gerninger.
  Herren er nær ved alle, der råber til ham,
  alle der råber til ham i oprigtighed.

  Akklamation til Evangeliet

  Halleluja!
  Herre, du er Guds Søn, du er Israels konge.

  Evangelium Matt. 25, 1 – 13

  Himmeriget skal  ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.  Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.  De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.  Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.  Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!  Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand.  Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.  Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.  Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.  Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

   

10
11
 • 19. ALM. SØNDAG C
  Hele dagen
  2019.08.11

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  19. ALM. SØNDAG (III Ps)

  Helgener:


  1. læsning Visd 18,6-9

  Om denne nat, i hvilken du, Herre, lod Ægypterne omkomme, havde vore fædre i forvejen fået underretning, for at de i sikker forvisning om de edelige tilsagn, de havde skænket tiltro, kunne være ved godt mod.

  Så ventede da dit folk frelse for de retfærdige, men undergang for fjenderne.

  Thi det, du benyttede som et middel til afstraffelse af modstanderne, det samme anvendte du også til at kalde os og give os herlige kår.

  I det skjulte frembar nemlig de fromme arvinger til frelsesgoderne deres offer, og idet de allerede i forvejen havde istemt fædrenes lovsange, vedtog de enstemmigt af følge den guddommelige lovbestemmelse: at de hellige i lige grad skulle have del i de samme fordele og farer.

  Vekselsang Sl 33,1&12.18-19.20&22

  R. Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud,
  det folk, han udvalgte sig til ejendom.

  Eller:

  Halléluja!

  Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige,
  lovsang er dejlig for de retskafne.
  Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud,
  det folk, han udvalgte sig til ejendom.

  Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham,
  og som venter på hans godhed,
  så han redder dem fra døden
  og holder dem i live under hungersnød.

  Vi længes efter Herren,
  han er vor hjælp og vort skjold.
  Lad din godhed komme over os, Herre,
  for vi venter på dig.

  2. læsning Hebr 11,1-2.8-19 eller 11,1-2. 8-12

  Som kortere afsnint kan læses Hebr 11,1-2. 8-12. Fra begyndelsen indtil tegnet +++).

  Brødre og søstre! Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle.

  I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et fremmed land og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte; for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred. +++)

  Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådant, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage; men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem.

  I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham: “Det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn;” for han regnede med, at Gud havde magt endog til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage.

   

  Akklamation til Evangeliet Matt 24,42a,44

  Halleluja!
  Våg, for Menneskesønnen kommer i den time,
  I ikke venter det.

  Evangelium Luk 12,32-48 eller 12,35-40

  Som kortere afsnit kan læses Luk 12,35-40 fra tegnet +++) indtil samme tegn.

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: “Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.

  +++) I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt – salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.” +++)

  Peter spurgte: “Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle?” Herren svarede: “Hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid?

  Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer! Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.

   

12
 • Mandag i 19. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.12

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Johanne Franciska Chantal, ordenssøster († 1641)


  Læsning 5 Mos 10,12-22

  »Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv. Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud. Alligevel var det kun dine fædre, Herren fattede kærlighed til og elskede; det var jer, deres efterkommere, han udvalgte af alle folkene, og sådan er det i dag. Omskær derfor jeres hjertes forhud, og gør ikke længere nakken stiv. For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Egypten. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtindgydende gerninger, du selv har set. Med halvfjerds personer kom dine fædre ned til Egypten, og nu har Herren din Gud gjort dig så talrig som himlens stjerner.«

  Vekselsang Sl 147,12-13.14-15.19-20

  R. Jerusalem, lovsyng Herren!

  eller:

  Halléluja!

  Jerusalem, lovsyng Herren!
  Lovpris din Gud, Zion!
  For han har gjort dine portslåer stærke
  og velsignet dine sønner i dig.

  Han skaber fred i dit land
  og mætter dig med hvedens fedme.
  Han sender sit ord ud over jorden,
  hurtigt løber hans befaling.

  Han forkynder sit ord for Jakob,
  sine love og bud for Israel.
  Det har han ikke gjort for noget andet folk,
  de kender ikke hans bud.

  Akklamation til Evangeliet 2 Thess 2,14

  Halleluja!
  Gud kaldte jer også ved vort evangelium,
  for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed.

  Evangelium Matt 17,22-27

  Mens disciplene færdedes sammen med Jesus i Galilæa, sagde han til dem: »Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag.« Og de blev meget bedrøvede.

  Da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte: »Betaler jeres mester ikke tempelskat?« Han svarede: »Jo!« Da han kom hjem, kom Jesus ham i forkøbet og spurgte: »Hvad mener du, Simon? Hvem opkræver jordens konger told og skat af? Af landets egne borgere eller af de fremmede?« Han svarede: »Af de fremmede.« Jesus sagde til ham: »Så går landets borgere altså fri. Men for at vi ikke skal forarge dem, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når du åbner dens gab, vil du finde en statér. Tag den og giv dem den for mig og dig.«

13
 • Tirsdag i 19. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.13

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Pontianus, pave, og Hippolyt, præst, martyrer († 3 årh.)


  Læsning 5 Mos 31,1-8

  Da Moses havde holdt denne tale til hele Israel, sagde han til dem: »Jeg er nu 120 år og kan ikke færdes som før, og Herren har sagt til mig: ›Du kommer ikke over Jordan‹. Herren din Gud vil selv rykke over i spidsen for dig og udrydde disse folk foran dig, så du får dem fordrevet. Josva skal rykke over i spidsen for dig, sådan som Herren har sagt, og Herren skal gøre det samme ved de folk, som han gjorde ved amoritterkongerne Sihon og Og og deres land, dengang han udryddede dem. Herren skal overgive dem til jer, og I skal gøre med dem, ganske som jeg har befalet jer. Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«

  Derpå kaldte Moses Josva til sig og sagde til ham i hele Israels påhør: »Vær modig og stærk, for du skal føre dette folk ind i det land, som Herren lovede jeres fædre at give dem, og du skal give dem det i eje. Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!«

  Vekselsang 5 Mos 32,3-4a.7.8.9&12

  R. Herrens del blev hans folk.

  Herrens navn vil jeg forkynde,
  giv vor Gud ære!
  Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen,
  alle hans veje er rette.

  Tænk på fortids dage,
  giv agt på slægternes år;
  spørg din far, lad ham fortælle,
  lad de gamle berette for dig:

  Da den Højeste fordelte folkene,
  da han skilte menneskene fra hinanden,
  fastsatte han folkenes områder
  efter tallet på gudssønnerne.

  Herrens del blev hans folk,
  Jakob blev hans arvelod.
  Det var Herren alene, der førte det,
  ingen fremmed gud var med ham.

  Akklamation til Evangeliet Matt 11,29ab

  Halleluja!
  Tag mit åg på jer,
  og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.

  Evangelium Matt 18,1-5. 10. 12-14

  På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.

  Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«

14
 • Onsdag i 19. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.14

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Maximilian Maria Kolbe, præst og martyr († 1941) (m)


  Læsning 5 Mos 34,1-12

  Fra Moabs sletter gik Moses op på Nebobjerget, til Pisgas tinde, over for Jeriko, og Herren lod ham se hele landet: Gilead op til Dan, hele Naftali, Efraims og Manasses land, hele Judas land over til havet i vest, Sydlandet og Jordandalen, dalen ved Jeriko, Palmebyen, ned til Soar. Og Herren sagde til ham: »Det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Jeg giver det til dine efterkommere. Du har fået det at se, men du kommer ikke derover!« Moses, Herrens tjener, døde dér i Moabs land, efter Herrens afgørelse, og han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor; men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er. Moses var 120 år, da han døde, hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet. Israelitterne græd over Moses i tredive dage på Moabs sletter; så var sørgetiden for Moses forbi.

  Josva, Nuns søn, var fuld af visdoms ånd, for Moses havde lagt sine hænder på ham. Israelitterne lyttede til ham og fulgte de befalinger, Herren havde givet Moses.

  Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. Tænk blot på de tegn og undere, som Herren satte ham til at udføre i Egypten mod Farao og mod alle hans hoffolk og hele hans land, eller på alt det, hans stærke hånd udrettede, alt det store og frygtindgydende, Moses gjorde for øjnene af hele Israel.

  Vekselsang Sl 66,1-3a.16-17

  R. Lovet være Gud, 
  som holder mig i live.

  Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden,
  lovsyng hans herlige navn,
  giv ham ære og pris!

  Sig til Gud:
  Hvor er dine gerninger frygtindgydende.
  Kom og se Guds gerninger,
  hans handlinger indgyder mennesker frygt;
  Pris vor Gud, I folkeslag,
  lad lovsangen til ham lyde!

  Alle I, som frygter Gud,
  kom og hør, så skal jeg fortælle,
  hvad han har gjort for mig.
  Jeg råbte til ham,
  lovsang var på min tunge.

  Akklamation til Evangeliet 2 Kor 5,19

  Halleluja!
  Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv
  og betroede os ordet om forligelsen.

  Evangelium Matt 18,15-20

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en tolder. Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.«

15
 • Torsdag i 19. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.15

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Jos 3,7-10a. 11. 13-17
  Herren sagde til Josva: »Fra i dag

  vil jeg gøre dig stor i alle israelitternes øjne, så de forstår, at ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Du skal befale de præster, som bærer pagtens ark, at standse i vandkanten, når de kommer ned til Jordan.« Så sagde Josva til israelitterne: »Kom herhen, og hør Herren jeres Guds ord!« Han sagde: »Sådan skal I vide, at den levende Gud er iblandt jer, og at han vil drive kana’anæerne. Pagtens ark, der tilhører hele jordens Herre, skal gå foran jer ud i Jordan. Når præsterne, som bærer arken, der tilhører Herren, hele jordens Herre, sætter foden i Jordans vand, vil vandet i Jordan løbe væk, og det vand, som kommer oppefra, vil stå som en vold.«

  Så brød folket op fra deres telte for at gå over Jordan; og præsterne, der bar pagtens ark, gik i spidsen for folket. I hele høsttiden går Jordan over sine bredder; men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten, standsede vandet, som kom oppefra; det rejste sig som en vold langt oppe, ved byen Adam, som ligger i nærheden af Saretan. Og det, der løb ned mod Araba-havet, Salthavet, forsvandt helt. Folket gik over floden ud for Jeriko. Præsterne, der bar Herrens pagts ark, blev stående på den tørre bund midt ude i Jordan, mens alle israelitterne gik tørskoet over, indtil hele folket var kommet over Jordan.

  Vekselsang Sl 114,1-2.3-4.5-6

  R. Halléluja!

  Da Israel drog ud af Egypten,
  Jakobs hus fra et folk med fremmed sprog,
  da blev Juda Herrens helligdom
  og Israel hans herredømme.

  Havet så det og flygtede,
  Jordan vendte om og løb baglæns;
  bjergene sprang som væddere,
  højene sprang som kid og lam.

  Hvad skete der med dig, hav, siden du flygtede,
  og med dig, Jordan, siden du vendte om og løb baglæns?
  Bjerge, hvorfor sprang I som væddere,
  høje, hvorfor sprang I som kid og lam?

  Akklamation til Evangeliet Sl 119,135

  Halleluja!
  Lad dit ansigt lyse over din tjener,
  og lær mig dine lovbud!

  Evangelium Matt 18,21-19,1

  På den tid kom Peter til Jesus og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.

  Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder! Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.«

  Da Jesus var færdig med denne tale, forlod han Galilæa og drog gennem landet øst for Jordan til Judæa.

16
 • Fredag i 19. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.16

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Fredag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Stefan af Ungarn († 1038)


  Læsning Jos 24,1-13

  Josva samlede alle Israels stammer i Sikem; han kaldte Israels ældste, overhovederne, dommerne og skriverne til sig, og de trådte frem for Guds ansigt. Josva sagde til hele folket: »Dette siger Herren, Israels Gud: I gamle dage boede jeres fædre på den anden side af Eufratfloden, Tera, Abrahams og Nakors far, og de dyrkede andre guder. Men jeg tog jeres fader Abraham fra landet på den anden side af floden og lod ham vandre omkring i hele Kana’an. Jeg gjorde hans efterkommere talrige og gav ham Isak, og Isak gav jeg Jakob og Esau. Jeg gav Esau Se’irs bjerge i eje. Men Jakob og hans sønner drog ned til Egypten. Jeg sendte Moses og Aron, og jeg slog Egypten med de plager, jeg bragte over dem, og derefter førte jeg jer ud. Da jeg havde ført jeres fædre ud af Egypten, og de var kommet til havet, satte egypterne efter dem med vogne og ryttere og indhentede dem ved Sivhavet. Da råbte jeres fædre til Herren, og han lagde mørke mellem jer og egypterne, og han lod havet skylle over dem, så det lukkede sig over dem. I så selv, hvad jeg gjorde ved egypterne. Da I havde opholdt jer i ørkenen i lang tid, førte jeg jer til amoritternes land øst for Jordan. De gik til angreb på jer, men jeg gav dem i jeres hånd; I erobrede deres land, og jeg udryddede dem foran jer. Moabs konge Balak, Sippors søn, gik til angreb på Israel. Han sendte bud efter Bileam, Beors søn, for at han skulle forbande jer. Men det ville jeg ikke høre, så Bileam måtte velsigne jer; sådan reddede jeg jer fra ham. Så gik I over Jordan og kom til Jeriko; Jerikos borgere og amoritterne, perizzitterne, kana’anæerne, hittitterne, girgashitterne, hivvitterne og jebusitterne gik til angreb på jer, men jeg gav dem i jeres hånd. Jeg sendte modløsheden foran jer, og den drev de tolv amoritterkonger bort foran jer; det skete ikke ved dit sværd og ikke ved din bue. Jeg gav jer land, I ikke selv har slidt med, byer, I ikke selv har bygget, men som I bosatte jer i; jeg gav jer vingårde og olivenlunde, I ikke selv har plantet, men hvis frugter I nyder.

  Vekselsang Sl 136,1-3.16-18.21-22&24

  R. Thi hans trofasthed varer til evig tid.

  eller:

  Halleluja!

  Tak Herren, for han er god,
  hans trofasthed varer til evig tid.
  Tak gudernes Gud,
  hans trofasthed varer til evig tid.
  Tak herrernes Herre,
  hans trofasthed varer til evig tid.

  Han ledte sit folk gennem ørkenen,
  hans trofasthed varer til evig tid.
  Han slog store konger,
  hans trofasthed varer til evig tid,
  og dræbte mægtige konger,
  hans trofasthed varer til evig tid,

  Han gav deres land i eje,
  hans trofasthed varer til evig tid,
  i eje til Israel, hans tjener,
  hans trofasthed varer til evig tid.
  og rev os løs fra vore fjender,
  hans trofasthed varer til evig tid.

  Akklamation til Evangeliet 1 Thess 2,13

  Halleluja!
  Tag mod Guds ord, ikke som menneskeord,
  men som det, det i sandhed er, Guds ord.

  Evangelium Matt 19,3-12

  På den tid kom nogle farisæere hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve spurgte de: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund?« Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« De spurgte ham: »Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende?« Han sagde til dem: »Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.« Hans disciple sagde til ham: »Hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det bedre ikke at gifte sig.« Men han sagde til dem: »Hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!«

17
 • Lørdag i 19. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.17

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Lørdag i 19. alm. uge (III Ps)
  Helgener:
  Jomfru Marias optagelse i Himlen – vigiliemesse


  Læsning Jos 24,14-29

  »Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed; fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren. Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren.«

  Da svarede folket: »Det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder. Det var jo Herren vor Gud, som førte os og vore fædre op fra Egypten, fra trællehuset. Han gjorde disse store tegn for øjnene af os og bevarede os hele den vej, vi vandrede, og blandt alle de folk, hvis lande vi vandrede igennem. Herren drev alle disse folk og amoritterne, som boede i landet, bort foran os. Også vi vil dyrke Herren, for han er vor Gud.«

  Josva sagde til folket: »I er ikke i stand til at dyrke Herren, for han er en hellig Gud; han er en lidenskabelig Gud, han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selv om han før har handlet godt mod jer.« Folket sagde til Josva: »Nej, Herren vil vi dyrke!« Da sagde Josva til folket: »I er vidner imod jer selv på, at det er Herren, I har valgt at dyrke.« De svarede ja, og så sagde han: »Fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren, Israels Gud!« Og folket sagde til Josva: »Herren vor Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde.«

  Den dag sluttede Josva pagten for folket, og han fastsatte lov og ret i Sikem. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog. Så tog han en stor sten og rejste den under den eg, som står i Herrens helligdom, og sagde til hele folket: »Se, denne sten skal være vidne imod os, for den har hørt hvert ord, Herren har talt til os; den skal være vidne imod jer, så I ikke fornægter jeres Gud.« Så sendte Josva folket bort, hver til sin arvelod.

  Nogen tid efter døde Herrens tjener Josva, Nuns søn, 110 år gammel.

  Vekselsang Sl 16,1-2a&5.7-8.11

  R. Herre, du er min tilmålte del.

  Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig.
  Jeg siger til Herren: »Du er min herre.«
  Herre, du min tilmålte del og mit bæger,
  du sikrer min lod.

  Jeg vil prise Herren, som råder mig,
  ja, om natten får jeg vejledning i mit indre.
  Jeg har altid Herren for øje,
  han er ved min højre side, og jeg vakler ikke.

  Du lærer mig livets vej,
  du mætter mig med glæde for dit ansigt,
  du har altid herlige ting i din højre hånd.

  Akklamation til Evangeliet Matt 11,25

  Halleluja!
  Priset være du, fader, himlens og jordens Herre,
  fordi du har åbenbaret rigets hemmeligeder for umyndige.

  Evangelium Matt 19,13-15

  På den tid bar de nogle små børn til Jesus, for at han skulle lægge hænderne på dem og bede; disciplene truede ad dem, men Jesus sagde: »Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres.« Og han lagde hænderne på dem og gik derfra.

18
19
 • Mandag i 20. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.19

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 20. alm. uge (IV Ps)
  Helgener: Johannes Eudes, præst († 1680)


  Læsning Dom 2,11-19

  Nu gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne, og dyrkede Ba’alerne. De svigtede Herren, deres fædres Gud, som havde ført dem ud af Egypten; de fulgte andre guder, guder som folkene rundt om dem dyrkede; de tilbad dem og krænkede Herren. De svigtede Herren og dyrkede Ba’al og Astarterne. Da flammede Herrens vrede op mod Israel, og han overgav dem til folk, som udplyndrede dem. Han gav dem i hænderne på deres fjender på alle sider, så de ikke længere kunne holde stand mod deres fjender. Overalt hvor de rykkede ud, var Herrens hånd imod dem og ramte dem med ulykke, sådan som Herren havde svoret og sagt til dem. Og de kom i stor nød.

  Så lod Herren dommere fremstå, som frelste dem fra de folk, der udplyndrede dem. Men heller ikke dommerne adlød de; de horede med andre guder og tilbad dem. De veg hurtigt fra den vej, deres fædre havde vandret ad; fædrene havde adlydt Herrens befalinger, men de gjorde det ikke. Hver gang Herren lod en dommer fremstå blandt dem, var Herren med ham og frelste dem fra deres fjender, så længe dommeren levede. For Herren fik medlidenhed med dem, når de jamrede over, at de blev undertrykt og pint. Men så snart dommeren døde, faldt de tilbage og handlede værre end deres fædre; de fulgte andre guder og dyrkede og tilbad dem. De holdt ikke op med deres onde gerninger og med deres trodsige adfærd.

  Vekselsang Sl 106,34-35.36-37.39-40. 43ab&44

  R. Husk mig, Herre, i nåde mod dit folk.

  De udryddede ikke folkene,
  som Herren havde befalet dem.
  De blandede sig med folkeslagene
  og efterlignede deres gerninger.

  De dyrkede deres gudebilleder,
  som blev en fælde for dem.
  De ofrede deres sønner
  og deres døtre til dæmonerne.

  De blev urene ved deres gerninger
  og bedrev hor ved deres handlinger.
  Så flammede Herrens vrede op mod hans folk,
  han følte afsky for sit ejendomsfolk

  Gang på gang reddede han dem,
  men de trodsede ham med deres planer.
  Han så til dem i deres nød,
  da han hørte deres skrig.

  Akklamation til Evangeliet Matt 5,3

  Halleluja!
  Salige er de fattige i ånden,
  for Himmeriget er deres.

  Evangelium Matt 19,16-22

  På den tid kom der en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor! og: Du skal elske din næste som dig selv. «Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

20
21
 • Onsdag i 20. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.21

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 20. alm. uge (IV Ps)
  Helgener: Pius X, pave  († 1914) (m)


  Læsning Dom 9,6-15

  Da samledes alle Sikems borgere og alle, der var i Bet-Millo, og gik hen og udråbte Abimelek til konge ved Stenstøtte-egen i Sikem. Da Jotam fik det at vide, gik han op og stillede sig på toppen af Garizims bjerg og råbte med høj røst:

  Hør på mig, Sikems borgere,
  og må Gud høre på jer!
  Engang ville træerne
  salve en konge over sig.
  De sagde til oliventræet:
  Du skal være konge over os!
  Men oliventræet sagde til dem:
  Skulle jeg give afkald på min fede olie,
  som guder og mennesker æres med,
  og give mig til at knejse over træerne?
  Så sagde træerne til figentræet:
  Kom, du skal være konge over os!
  Men figentræet sagde til dem:
  Skulle jeg give afkald
  på min søde og dejlige frugt
  og give mig til at knejse over træerne?
  Så sagde træerne til vinstokken:
  Kom, du skal være konge over os!
  Men vinstokken sagde til dem:
  Skulle jeg give afkald på min vin,
  som glæder guder og mennesker,
  og give mig til at knejse over træerne?
  Så sagde alle træerne til tjørnebusken:
  Kom, du skal være konge over os!
  Og tjørnebusken sagde til træerne:
  Er det jeres oprigtige mening
  at salve mig til konge over jer,
  så kom og søg tilflugt i min skygge!
  Ellers skal ild slå ud fra tjørnebusken
  og fortære Libanons cedre.

  Vekselsang Sl 21,2-3.4-5.6-7

  R. Herre, over din styrke glæder kongen sig.

  Herre, over din styrke glæder kongen sig,
  højt jubler han over din frelse.
  Hvad hans hjerte ønsker, giver du ham,
  hvad hans læber beder om, nægter du ham ikke.

  Du kommer ham i møde med rige gaver,
  du sætter en krone af guld på hans hoved.
  Han bad dig om liv, og du gav ham det,
  en evig række af dage.

  Stor er hans ære, når du frelser ham,
  du udruster ham med højhed og pragt.
  Du gør ham til evig velsignelse,
  du fylder ham med glæde for dit ansigt.

  Akklamation til Evangeliet Hebr 4,12

  Halleluja!
  Guds ord er levende og virksomt
  og er dommer over hjertets tanker og meninger.

  Evangelium Matt 20,1-16a

  På den tid fortalte Jesus sine disciple følgende lignelse: »For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.«

22
 • Torsdag i 20. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.22

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag i 20. alm. uge (IV Ps)
  Helgener: Jomfru Maria, vor Dronning (m)
  Ad libitum læsninger til Jomfru Maria, vor Dronning


  Læsning Dom 11,29-39a

  Da kom Herrens ånd over Jefta, og han drog gennem Gilead og Manasse og videre til Mispe i Gilead, og fra Mispe i Gilead drog han mod ammonitterne. Jefta aflagde det løfte til Herren: »Hvis du giver ammonitterne i min hånd, skal den første, der går ud af døren til mit hus og kommer mig i møde, når jeg vender hjem fra ammonitterne som sejrherre, tilhøre Herren; ham vil jeg ofre som brændoffer.«

  Så drog Jefta ud til kamp mod ammonitterne. Og Herren gav dem i hans hånd. Han tilføjede dem et stort nederlag og slog dem fra Aro’er helt til Minnit og til Abel-Keramim, tyve byer. Sådan bukkede ammonitterne under for israelitterne.

  Da Jefta kom hjem til sit hus i Mispa, var det hans datter, der kom ham i møde, dansende til paukens lyd. Hun var hans eneste barn, han havde ellers ingen sønner eller døtre. Da han fik øje på hende, flængede han sine klæder og sagde: »Ak, min datter! Du knuser mig, du styrter mig i ulykke. Jeg har aflagt et løfte til Herren, og jeg kan ikke tage mine ord i mig igen.« Hun sagde til ham: »Har du aflagt et løfte til Herren, far, så gør med mig, som du har lovet, nu da Herren har givet dig hævn over dine fjender, ammonitterne.« Og hun sagde: »Én ting beder jeg dig om: Giv mig en frist på to måneder, så jeg kan gå op i bjergene sammen med mine veninder og græde over, at jeg skal dø som jomfru.« Han sagde: »Gå du blot!« og han lod hende være væk i to måneder. Hun gik ud i bjergene sammen med sine veninder og græd over, at hun skulle dø som jomfru. Da de to måneder var gået, vendte hun hjem til sin far, og han gjorde med hende, som han havde givet løfte om.

  Vekselsang Sl 40,5.7-8a.8b-9.10

  R. Se, jeg er kommet
  for at gøre din vilje, Gud.

  Lykkelig den mand,
  der tager sin tilflugt til Herren
  og ikke vender sig til dæmoner
  og til dem, der søger løgneguder.

  Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have
  du har åbnet mine ører ­
  brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.
  Da siger jeg: »Se, jeg er kommet

  i bogrullen er der skrevet om mig ­
  jeg ønsker at gøre din vilje, Gud,
  din lov er i mit indre.«

  Jeg vil forkynde, hvad der er ret,
  i den store forsamling,
  jeg holder ikke mine læber lukkede,
  det ved du, Herre!

  Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

  Halleluja!
  Gør ikke jeres hjerter hårde,
  men lyt til Herrens ord.

  Evangelium Matt 22,1-14

  På den tid tog Jesus til ord og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.«

23
 • Fredag i 20. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.23

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Fredag i 20. alm. uge (IV Ps)
  Helgener: Rosa af Lima, jomfru († 1617)


  Læsning Rut 1,1. 3-6. 14b-16. 22

  Engang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Betlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. Elimelek, No’omis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder; den ene hed Orpa, den anden Ruth. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kiljon, og No’omi sad tilbage uden sine to sønner og sin mand. Da brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land, for i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Orpa kyssede sin svigermor farvel; men Ruth klyngede sig til hende. Da sagde No’omi: »Nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin gud. Følg du med din svigerinde!« Men Ruth svarede: »Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Sådan kom No’omi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Betlehem i begyndelsen af byghøsten.

  Vekselsang Ps 146,5-6.7.8-9a.9bc-10

  R. Min sjæl, lovpris Herren!

  eller:

  Halléluja!

  Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud,
  hvis håb står til Herren, hans Gud,
  ham som har skabt himlen og jorden
  og havet med alt, hvad de rummer,
  ham som bevarer sin troskab til evig tid,

  som skaffer de undertrykte ret
  og giver de sultne føde.
  Herren sætter de fangne i frihed,

  Herren åbner de blindes øjne,
  Herren rejser de nedbøjede,
  Herren elsker de retfærdige.
  Herren beskytter de fremmede,

  han bringer faderløse og enker på fode,
  men fører de ugudelige på vildspor.
  Herren er konge for evigt,
  din Gud, Zion, i slægt efter slægt.

  Akklamation til Evangeliet Sl 25,4c .5a

  Halleluja!
  Herre, lær mig dine stier!
  Vejled mig i din sandhed.

  Evangelium Matt 22,34-40

  Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

24
25
 • 21. ALM. SØNDAG C
  Hele dagen
  2019.08.25

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  21. ALM. SØNDAG (I Ps)

  Helgener:
  Kollekt for Caritas Danmark


  1. læsning Es 66,18-21

  Jeg kommer selv for at samle alle folk og sprog, og de skal komme og se min herlighed. Jeg sætter et tegn på dem og sender dem, der undslipper, ud til folkene i Tarshish, Pul, Lud, Meshek, Tubal, Javan og de fjerne øer, der ikke har hørt om mig og ikke har set min herlighed. De skal fortælle folkene om min herlighed, og som en offergave til Herren skal de bringe alle jeres brødre fra alle folkene på heste, vogne, bærestole, muldyr og kameler til mit hellige bjerg, Jerusalem, siger Herren, på samme måde som israelitterne bringer offergave til Herrens hus i rene kar. Også blandt dem vil jeg tage nogle til præster og levitter, siger Herren.

  Vekselsang Sl 117,1.2

  R. Gå ud i alverden og prædik evangeliet.

  Eller:

  Halléluja!

  Lovpris Herren, alle folkeslag!
  Lovsyng ham, alle folk!

  For hans godhed mod os er stor,
  Herrens troskab varer til evig tid.

  2. læsning Hebr 12,5-7. 11-13

  Brødre og søstre! I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner:

  Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse,
  mist ikke modet, når du irettesættes af ham;
  for Herren tugter den, han elsker,
  han straffer hver søn, han holder af.

  For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far?

  Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag end glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

  Halleluja!
  Jeg er vejen og sandheden og livet;
  ingen kommer til Faderen uden ved mig.

  Evangelium Luk 13,22-30

  På sin vej mod Jerusalem vandrede Jesus gennem byer og landsbyer og underviste. Der var en, der spurgte ham: “Herre, er det kun nogle få, som bliver frelst?” Han svarede dem: “Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for jeg siger jer: Mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind! – så vil han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Når I så siger: Vi har spist og drukket sammen med dig, og du har undervist i vore gader, vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret! Dér skal der være gråd og tænderskæren, når I ser Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv kastes udenfor. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige. Og da skal nogle af de sidste blive de første, og nogle af de første de sidste.”

26
 • Mandag i 21. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.26

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 21. alm. uge (I Ps)
  Helgener:


  Læsning 1 Tess 1,1-5. 8b-10

  Til thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus.
  Nåde være med jer og fred!

  Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vore bønner og uophørligt over for vor Gud og Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt; for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished, og I ved, at sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld.

  Alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede.

  Vekselsang Sl 150,1-2.3-4.5-6a & 9b

  R. Herren glæder sig over sit folk.

  eller:

  Halléluja!

  Syng en ny sang for Herren,
  hans pris i de frommes forsamling!
  Israel skal glæde sig over sin skaber,
  Zions sønner skal juble over deres konge.

  I dans skal de lovprise hans navn,
  til pauke og citer skal de lovsynge ham.
  For Herren glæder sig over sit folk
  og smykker de ydmyge med frelse.

  De fromme fryder sig i herlighed,
  på deres leje bryder de ud i jubel.
  Fra deres struber lyder hyldest til Gud,
  til herlighed for alle hans fromme.

  Akklamation til Evangeliet Joh 10,27

  Halleluja!
  Mine får hører min røst, sigwe Herren;
  og jeg kender dem, og de følger mig.

  Evangelium Matt 23,13-22

  På den tid sagde Jesus: »Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.

  Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.

  Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv.

  Ve jer, blinde vejledere! I siger: Sværger nogen ved templet, har det ingenting at sige; men sværger nogen ved guldet i templet, så gælder det. Blinde tåber, hvad er størst, guldet eller templet, der helliger guldet? Og I siger: Sværger nogen ved alteret, har det ingenting at sige; men sværger nogen ved offergaven, der ligger på det, så gælder det. I blinde, hvad er størst, offergaven eller alteret, der helliger den? Den, der sværger ved alteret, sværger altså både ved det og ved alt det, der ligger på det. Og den, der sværger ved templet, sværger både ved det og ved ham, der bor i det; og den, der sværger ved himlen, sværger ved Guds trone og ved ham, der sidder på den.«

27
 • Tirsdag i 21. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.27

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag i 21. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Monika († 387) (m)
  Ad libitum læsning til Monika: Ev.: Luk 7,11-17


  Læsning 1 Tess 2,1-8

  Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves, men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under megen kamp. Vor forkyndelse skyldes ikke vildfarelse eller urene motiver og sker ikke med svig; men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet, ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smigrende ord og heller ikke med fordækt griskhed ­ det er Gud vidne på! Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre, og det skønt vi som Kristi apostle havde ret til at ligge jer til byrde. Tværtimod færdedes vi med venlighed blandt jer. Som en mor tager sig af sine børn, sådan ville vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi var kommet til at holde af jer.

  Vekselsang Sl 139,1-3.4-6

  R. Herre, du ransager mig og kender mig.

  Herre, du ransager mig og kender mig.
  Du ved, om jeg sidder eller står,
  på lang afstand er du klar over min tanke;
  du har rede på, om jeg går eller ligger,
  alle mine veje er du fortrolig med.

  Før ordet bliver til på min tunge,
  kender du det fuldt ud, Herre;
  bagfra og forfra indeslutter du mig,
  og du lægger din hånd på mig.
  Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
  det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

  Akklamation til Evangeliet Hebr 4,12

  Halleluja!
  Guds ord er levende og er dommer over hjertets tanker.

  Evangelium Matt 23,23-26

  På den tid sagde Jesus: »Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.

  Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå.«

28
 • Onsdag i 21. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.28

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 21. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Augustinbiskop og kirkelærer († 430) (m)


  Læsning 1 Tess 2,9-13

  Brødre, I husker jo vores slid og møje; vi arbejdede nat og dag for ikke at ligge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. I selv, og Gud, er vidner på, hvor fromt, retskaffent og uangribeligt vi færdedes blandt jer, som tror. I ved også, hvordan vi, som en far over for sine børn, formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud vil det, han der kalder jer til sit rige og sin herlighed.

  Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror.

  Vekselsang Sl 139,7-8.9-10.11-12

  R. Herre, du ransager mig og kender mig.

  Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
  Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
  Stiger jeg op til himlen, er du dér,
  lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

  Låner jeg morgenrødens vinger
  og slår mig ned, hvor havet ender,
  så leder din hånd mig også dér,
  din højre hånd holder mig fast.

  Siger jeg: »Mørket skal dække mig,
  lyset blive til nat omkring mig«,
  så er mørket ikke mørke for dig,
  natten er lys som dagen.

  Akklamation til Evangeliet 1 Joh 2,5

  Halleluja!
  Den, der holder fast ved Kristi ord,
  i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt.

  Evangelium Matt 23,27-32

  På den tid sagde Jesus: »Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed.

  Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger: Havde vi levet i vore fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuldt. «

29
30
 • Fredag i 21. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.30

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Fredag i 21. alm. uge (I Ps)
  Helgener:


  Læsning 1 Tess 4,1-8

  I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer al den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige ånd.

  Vekselsang Ps 97,1 & 2b.5-6.10.11-12

  R. I retfærdige, glæd jer i Herren.

  Herren er konge! Jorden skal juble,
  de mange fjerne øer skal glæde sig.
  Retfærdighed og ret er hans trones grundvold.

  Bjergene smelter som voks foran Herren,
  foran hele jordens Herre.
  Himlen fortæller om hans retfærdighed,
  og alle folkene ser hans herlighed.

  I, der elsker Herren, skal hade det onde;
  han bevarer sine frommes liv
  og redder dem fra de ugudelige.

  Lys stråler frem for de retfærdige
  og glæde for de oprigtige.
  I retfærdige, glæd jer i Herren,
  og lovpris hans hellige navn.

  Akklamation til Evangeliet Luk 21,36

  Halleluja!
  Våg altid, og bed om,
  at I må få styrken til at stå foran Menneskesønnen.

  Evangelium Matt 25,1-13

  På den tid fortalte Jesus disciplene følgende lignelse: »Himmeriget skal ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.«

31
 • Lørdag i 21. alm. uge I
  Hele dagen
  2019.08.31

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Lørdag i 21. alm. uge (I Ps)
  Helgener:
  I Domkirken
  ÅRSDAGEN FOR DOMKIRKENS KONSEKRATION (h)
  1. vesper til Kirkevielse


  Læsning 1 Tess 4,9-11

  Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden, og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det.

  Vekselsang Sl 98,1.7-8.9

  R. Herren kommer
  for at holde dom over jorden.

  Syng en ny sang for Herren,
  for han har udført undere;
  hans højre hånd og hellige arm
  har skaffet ham sejr.

  Havet med alt, hvad det rummer, skal larme,
  jorden og de, der bor på den.
  Strømmene skal klappe i hænderne,
  alle bjerge skal juble

  for Herren; for han kommer
  for at holde dom over jorden.
  Han holder dom over verden med retfærdighed
  og over folkene med retskaffenhed.

  Akklamation til Evangeliet Joh 13,34

  Halleluja!
  Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.
  Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

  Evangelium Matt 25,14-30

  På den tid fortalte Jesus disciplene følgende lignelse: Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.