Læsninger

< 2018 >
september 23 - september 29
 • 23
  23.september.søndag

  25. ALM. SØNDAG. (I Ps)

  Hele dagen
  2018.09.23

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  25. ALM. SØNDAG. (I Ps)
  Helgener:
  Kollekt til Katolsk Menighedspleje


  1. læsning Visd 2,17-20

  Lad os se, om det er sandt, hvad han siger,
  og lad os prøve, hvad ende det tager med ham;
  thi er den retfærdige Guds søn,
  må Han jo tage sig af ham
  og udfri ham af hans modstanderes hånd.
  Lad os da sætte ham på prøve med vold og pinsel,
  for at vi kan få at vide, hvor sagtmodig han er,
  og fastslå, om han virkelig er standhaftig.
  Lad os dømme ham til en forsmædelig død,
  thi ifølge hans egne ord vil der blive draget omsorg for ham.

  Vekselsang Sl 54,3-4.5.6&8

  R. Herren styrker mig!

  Eller:

  Halléluja!

  Gud, frels mig ved dit navn,
  skaf mig ret ved din styrke!
  Gud, hør min bøn,
  lyt til min munds ord!

  Fremmede har rejst sig mod mig,
  voldsmænd stræber mig efter livet,
  for de har ikke Gud for øje.

  Se, Gud er min hjælper,
  Herren styrker mig.
  Så vil jeg bringe dig et frivilligoffer,
  jeg vil takke dit navn, Herre, for dit navn er godt.

  2. læsning Jak 3,16-4,3

  Hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred.

  Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder; eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.

  Akklamation til Evangeliet Jfr 2 Thess 2,14

  Halleluja!
  Gud kaldte os gennem evangeliet,
  for at vi skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed.

  Evangelium Mark 9,30-37

  På den tid brød Jesus og hans disciple op fra bjerget og drog igennem Galilæa, og han ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem: “Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.” Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.

  Så kom de til Kapernaum. Og da han var kommet inden døre, spurgte han dem: “Hvad var det, I talte om på vejen?” Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: “Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.” Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem: “Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.”

 • 24
  24.september.mandag

  Mandag i 25. alm. uge (I Ps)

  Hele dagen
  2018.09.24

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Mandag i 25. alm. uge (I Ps)
  Helgener:


  Læsning Ordsp 3,27-35

  Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det,
  når det står i din magt at yde det.
  Sig ikke til din næste: »Gå, og kom igen i morgen,
  så vil jeg give dig det«,
  hvis du har det, han beder om.
  Udtænk ikke ondt mod din næste,
  han bor trygt hos dig.
  Anklag ikke et menneske uden grund,
  når han ikke har gjort dig noget ondt.
  Vær ikke misundelig på en voldsmand,
  og vælg aldrig hans veje.
  For Herren afskyr den, der kommer på afveje,
  men med retskafne har han fællesskab.
  Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus,
  men han velsigner retfærdiges bolig.
  Med spottere driver han spot,
  men ydmyge viser han velvilje.
  De vise får ære i eje,
  tåberne sætter skammen i højsædet.

  Vekselsang Sl 15,2-3ab.3cd-4.5

  R. Den som vandrer retsindigt,
  kan bo på dit hellige bjerg.

  Den som vandrer retsindigt,
  som øver retfærdighed
  og taler sandhed af hjertet;
  den som ikke løber med sladder,

  ikke skader sin næste
  og ikke bringer skam over sin nærmeste;
  den som foragter den forkastede
  og ærer dem, der frygter Herren;
  som ikke bryder sin ed,
  selv om den skader ham selv;

  Den som ikke låner penge ud mod renter
  og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige.
  Den, der overholder dette,
  skal aldrig vakle.

  Akklamation til Evangeliet Matt 5,16

  Halleluja!
  Således skal jeres lys skinne for mennesker,
  så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader.

  Evangelium Luk 8,16-18

  På den tid sagde Jesus til menneskemængden: »Ingen tænder et lys og skjuler det med et kar eller stiller det ind under en bænk, men man sætter det i en stage, så de, der kommer ind, kan se lyset. For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset. Se derfor til, hvordan I hører! For den, der har, til ham skal der gives; og den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han mener at have.«

 • 25
  25.september.tirsdag

  Tirsdag i 25. alm. uge (I Ps)

  Hele dagen
  2018.09.25

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Tirsdag i 25. alm. uge (I Ps)
  Helgener:


  Læsning Ordsp 21,1-6. 10-13

  Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd,
  han leder det hen, hvor han vil.
  En mands færd kan være retskaffen i hans egne øjne,
  men Herren prøver hjerterne.
  At der øves retfærdighed og ret,
  er mere værd for Herren end slagtoffer.
  Øjnenes stolthed og hjertets hovmod,
  uretfærdiges lampe, er en synd.
  Den flittiges planer fører til gevinst,
  men enhver, der har hastværk, kommer til at lide mangel.
  At skaffe sig skatte ved løgnagtig tunge
  er en luftig tomhed for dem, der iler mod døden.
  Den uretfærdige har lyst til ondt,
  hans næste finder ingen barmhjertighed hos ham.
  Lader man spotteren bøde, bliver den uerfarne vis,
  belærer man den vise, får han kundskab.
  Den retfærdige handler klogt mod den uretfærdiges hus,
  når han styrter de uretfærdige i ulykke.
  Den, der stopper øret til for den svages skrig,
  vil selv komme til at råbe uden at få svar.

  Vekselsang Sl 119,1.27.30.34.35.44

  R. Før mig ad den sti, du befaler, o Herre.

  Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
  og som vandrer efter Herrens lov.
  Giv mig indsigt i dine forordningers vej,
  så jeg kan grunde over dine undere.

  Jeg vælger sandhedens vej,
  jeg har dine bud for øje.

  Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov
  og holder den af hele mit hjerte.

  Før mig ad den sti, du befaler,
  for den holder jeg af.

  Jeg vil holde din lov til stadighed,
  evigt og altid.

  Akklamation til Evangeliet Luk 11,28

  Halleluja!
  Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!

  Evangelium Luk 8,19-21

  På den tid kom Jesu mor og brødre til ham, men de kunne ikke nå hen til ham for folkeskaren, og der gik bud ind til ham: »Din mor og dine brødre står udenfor og vil se dig.« Men han svarede dem: »Min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter det.«

 • 26
  26.september.onsdag

  KRIEKVIELSESFET (h)

  Hele dagen
  2018.09.26

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Onsdag: KIRKEVIELESFEST ikonsekrerede kirkeer (h)
  Helgener:
  I andre kirker: Onsdag i 25. alm. uge (I Ps).


  1. læsning 1 Kong 8,22-23. 27-30

  Salomo stillede sig foran Herrens alter over for hele Israels forsamling, bredte sine hænder ud mod himlen og bad:

  Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du oppe i himlen eller nede på jorden, en Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Bor Gud da på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget! Vend dig til din tjeners bøn og bønfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus nat og dag, det sted, om hvilket du har sagt, at dér skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder vendt mod dette sted. Hør din tjeners og dit folk Israels bønfaldelse, når de beder vendt mod dette sted, hør den i himlen, hvor du bor, hør og tilgiv!

  Vekselsang Sl 84,3.4.5.10-11

  R. Hvor elskelige er dine boliger,
  Hærskarers Herre!

  Min sjæl fortæres af længsel
  efter Herrens forgårde,
  mit hjerte og min krop råber
  efter den levende Gud.

  Selv spurven finder sig et bo,
  og svalen en rede,
  hvor den lægger sine unger,
  ved dine altre,
  Hærskarers Herre,
  min konge og min Gud.

  Lykkelige de, der bor i dit hus,
  til stadighed kan de prise dig.

  Se til vort skjold, Gud,
  se på din salvedes ansigt!
  En dag i dine forgårde er bedre
  end tusind, jeg selv har valgt.
  At ligge ved tærskelen til min Guds hus
  er bedre end at bo i ugudeliges telte.

  2. læsning 1 Kor 3,9c-11. 16-17

  Brødre og søstre. Vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning.

  Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.

  Akklamation til Evangeliet Matt 16,18

  Halleluja!
  Jeg har udvalgt og helliget dette hus,
  for at mit navn skal bor der til evig tid.

  Evangelium Joh 2,13-22

  eller: Joh 4,19-24

  Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer, sagde han: »Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!« Hans disciple kom i tanker om, at der står skrevet: »Nidkærhed for dit hus skal fortære mig.«

  Jøderne sagde da til ham: »Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette?« Jesus svarede dem: »Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage.« Da sagde jøderne: »Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?« Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede Skriften og det ord, Jesus havde sagt.


  EVANGELIUM Joh 4, 19-24

  På den tid sagde den smaritanske kvinde til Jesus: »Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem.« Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.«

  Onsdag i 25. alm. uge (I Ps)

  Hele dagen
  2018.09.26

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Onsdag i 25. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Cosmas og Damian, martyrer († 3. årh.)
  I konsekrerede kirker: KIRKEVIELSESFEST (f)


  Læsning Ordsp 30,5-9

  Ethvert ord fra Gud er lutret,
  han er skjold for dem, der søger tilflugt hos ham.
  Føj intet til hans ord,
  for at han ikke skal irettesætte dig, så du står som løgner.
  To ting beder jeg dig om,
  nægt mig dem ikke, så længe jeg lever:
  Hold løgn og løgneord borte fra mig!
  Giv mig hverken armod eller rigdom,
  men giv mig det at spise, der tilkommer mig,
  for at jeg ikke skal blive så mæt,
  at jeg fornægter dig og siger: »Hvem er Herren?«
  og for at jeg ikke skal forarmes og blive en tyv
  og krænke min Guds navn.

  Vekselsang Sl 119,29.72.89.101.104.163

  R. Dine ord er en lygte for min fod, Herre.

  Hold falskheds vej borte fra mig,
  og giv mig i nåde din lov!

  Den lov, du har givet, er bedre for mig
  end tusind stykker guld og sølv.

  I evighed, Herre,
  står dit ord fast i himlen,

  Jeg holder mine fødder fra alle onde veje,
  så jeg kan følge dine ord.

  Af dine forordninger får jeg forstand,
  derfor hader jeg alle falskheds veje.

  Jeg hader og afskyr løgn,
  men jeg elsker din lov.

  Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

  Halleluja!
  Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!

  Evangelium
  Luk 9,1-6
  På den tid kaldte Jesus de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge, og han sagde til dem: »Tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver. Når I kommer ind i et hus, så bliv boende dér, og rejs videre derfra. Men vil de ikke tage imod jer, så forlad den by og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.« Så begav de sig af sted og gik fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt.

 • 27
  27.september.torsdag

  Torsdag i 25. alm. uge (I Ps)

  Hele dagen
  2018.09.27

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Torsdag i 25. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Vincent af Paul, præst († 1660) (m)


  Læsning Præd 1,2-11

  Endeløs tomhed,
  sagde Prædikeren,
  endeløs tomhed,
  alt er tomhed.

  Hvad udbytte har et menneske af alt,
  hvad det slider med under solen?
  Slægter går, slægter kommer,
  og jorden er bestandig den samme.
  Solen står op, og solen går ned,
  den skynder sig hjem,
  og dér står den op.
  Vinden blæser mod syd,
  den drejer og går mod nord,
  den drejer og drejer,
  og vinden bliver ved at dreje.
  Alle bække løber ud i havet,
  og havet bliver ikke fuldt;
  dér, hvor bækkene løber ud,
  bliver de ved at løbe ud.
  Alt, hvad der bliver sagt, udmatter,
  ingen bliver færdig med at tale,
  øjet mættes ikke af at se,
  øret fyldes ikke af at høre.
  Det, der var, er det samme som det, der kommer,
  det, der skete, er det samme som det, der vil ske;
  der er intet nyt under solen.
  Hvis nogen siger:
  »Se, her er noget nyt!«
  så har det, vi har for øje,
  allerede været for længst.
  De tidligere ting huskes ikke,
  og de fremtidige, som vil ske,
  bliver heller ikke husket
  af dem, som følger efter.

  Vekselsang Sl 90,3-4.5-6.12-13. 14&17

  R. Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.

  Du lader mennesket vende tilbage til støvet,
  du siger: »Vend tilbage, I mennesker!«
  Tusind år er i dine øjne
  som dagen i går, der er forbi,
  som en nattevagt.

  Du skyller dem bort, de sover ind,
  de er som græsset, der gror om morgenen;
  om morgenen blomstrer det og gror,
  om aftenen er det vissent og tørt.

  Lær os at holde tal på vore dage,
  så vi får visdom i hjertet.
  Vend tilbage, Herre! Hvor længe bliver du borte?
  Vis medlidenhed med dine tjenere!

  Mæt os om morgenen med din godhed,
  så vi kan juble og glæde os hele vort liv.
  Herren, vor Guds herlighed komme over os!
  Styrk vore hænders værk for os,
  ja, styrk vore hænders værk!

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

  Halleluja!
  Jeg er vejen og sandheden og livet;
  ingen kommer til Faderen uden ved mig.

  Evangelium Luk 9,7-9

  På den tid hørte Landsfyrsten Herodes om alt det, som skete, og han vidste ikke, hvad han skulle tro, for nogle sagde, at Johannes var stået op fra de døde, andre, at Elias havde vist sig, og andre igen, at en af de gamle profeter var opstået. Men Herodes sagde: »Johannes har jeg ladet halshugge. Hvem er så han, som jeg hører sådanne ting om?« Og han ville gerne møde ham.

 • 28
  28.september.fredag

  Fredag i 25. alm. uge (I Ps)

  Hele dagen
  2018.09.28

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Fredag i 25. alm. uge (I Ps)
  Helgener: Wenceslaus, martyr († 920)
  ———– –Laurentius Ruiz og lidelsesfæller, martyrer († omkr. 1635)


  Læsning Præd 3,1-11

  Alting har en tid,
  for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
  En tid til at fødes, en tid til at dø.
  En tid til at plante, en tid til at rydde.
  En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
  En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
  En tid til at græde, en tid til at le.
  En tid til at holde klage, en tid til at danse.
  En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
  En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
  En tid til at opsøge, en tid til at miste.
  En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
  En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
  En tid til at tie, en tid til at tale.
  En tid til at elske, en tid til at hade.
  En tid til krig, en tid til fred.
  Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget?
  Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med: Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.

  Vekselsang Ps 144,1a & 2abc.3-4

  R. Lovet være Herren, min klippe.

  Lovet være Herren, min klippe,
  min trofaste Gud og min borg,
  min fæstning og min befrier,
  mit skjold og den, jeg søger tilflugt hos.

  Herre, hvad er et menneske, at du vil vide af det,
  et menneskebarn, at du regner det for noget?
  Mennesket ligner et vindpust,
  dets dage er som en flygtende skygge.

  Akklamation til Evangeliet Mark 10,45

  Halleluja!
  Menneskesønnen er kommet for selv at tjene
  og give sit liv som løsesum for mange.

  Evangelium Luk 9,18-22

  Det skete, da Jesus havde trukket sig tilbage for at bede, og disciplene var sammen med ham, at han spurgte dem: »Hvem siger skarerne, at jeg er?« De svarede: »Johannes Døber, men andre siger Elias, og andre igen, at en af de gamle profeter er opstået.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Peter svarede: »Guds salvede.«

  Han forbød dem strengt at sige dette til nogen og sagde: »Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag.«

 • 29
  29.september.lørdag

  DE HELLIGE ÆRKEENGLE, MICHAEL, GABRIEL, RAFAEL (f)

  Hele dagen
  2018.09.29

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Lørdag. DE HELLIGE ÆRKEENGLE, MICHAEL, GABRIEL, RAFAEL (f)
  Helgener:


  Læsning Dan 7,9-10. 13-14 eller Åb 12,7-12a

  I et syn om natten så jeg:
  Troner blev stillet frem,
  og en gammel af dage tog sæde;
  hans klæder var hvide som sne,
  og håret på hans hoved var rent som uld.
  Hans trone var flammer af ild,
  dens hjul var luende ild.
  En flod af ild strømmede frem
  og løb ud foran ham.
  Tusind, ja tusinder tjente ham,
  ti tusind, ja titusinder stod foran ham.
  Retten blev sat,
  bøgerne blev åbnet.
  I nattesynerne så jeg dette:
  Med himlens skyer kom en,
  der så ud som en menneskesøn;
  han kom hen til den gamle af dage
  og blev ført frem for ham.
  Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
  alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
  Hans herredømme er et evigt herredømme,
  som ikke skal forgå,
  hans kongerige
  skal ikke gå til grunde.

  Vekselsang Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5

  R. Herre, jeg vil lovsynge dig for englene.

  Jeg takker dig af hele mit hjerte,
  i guders påhør lovsynger jeg dig.
  Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel.

  Jeg priser dit navn
  for din godhed og troskab,
  for du har gjort dit ord stort
  over hele din himmel.
  Den dag jeg råbte, svarede du mig,
  du fyldte mig med stolthed og gav mig styrke.

  Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
  for de har hørt de ord, du talte.
  Og de skal synge om Herrens veje,
  for Herrens herlighed er stor.

  Akklamation til Evangeliet 

  Halleluja!
  Lovsyng Herren, alle hans hærskarer,
  hans tjenere, som gør, hvad han vil.

  Evangelium Joh 1,47-51

  På den tid så Jesus Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«


  Åb 12,7-12a
  På den tid var der krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige:

  Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds
  og herredømmet hans salvedes,
  for vore brødres anklager er styrtet,
  han som dag og nat anklagede dem for Gud.
  De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord.
  De havde ikke livet for kært til at gå i døden.
  Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem!