Læsninger

< 2018 >
februar 11 - februar 17
 • 11
  11.februar.søndag

  Søndag i 6. alm. uge (II Ps)

  Hele dagen
  2018.02.11

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Søndag i 6. alm. uge (II Ps)
  Helgener:


  1. læsning 3 Mos 13,1-2.43-46

  Herren talte til Moses og til Aron og sagde: Når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedalskhed, skal han føres hen til præsten Aron eller til en af hans sønner, præsterne. Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at hævelsen på det angrebne sted på baghovedet eller panden er rødlig-hvid og ser ud som spedalskhed på huden, er han spedalsk; han er uren. Præsten skal erklære ham uren; han er angrebet i hovedet.

  Den spedalske, der er angrebet, skal bære iturevne klæder, hans hår skal hænge løst, han skal tilhylle sit ansigt og råbe: “Uren, uren!” Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren.

  Vekselsang Sl 32,1-2.5.11

  R. Hos dig søger jeg skjul,
  du beskytter mig mod trængsel.

  Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet,
  og hvis synder er blevet skjult;
  lykkeligt det menneske,
  som Herren ikke tilregner skyld,
  og i hvis sind der ikke er svig.

  Min synd bekendte jeg for dig,
  og jeg skjulte ikke min skyld.
  Jeg sagde: Jeg vil bekende
  mine overtrædelser for Herren,
  og du tilgav
  min syndeskyld.

  Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige,
  alle I oprigtige skal juble.

  2. læsning 1 Kor 10,31-11,1

  Brødre og søstre! Enten I spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses.

  Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus.

  Akklamation til Evangeliet Luk 7,16

  Halleluja!
  En stor profet er fremstået iblandt os,
  og Gud har besøgt sit folk.

  Evangelium Mark 1,40-45

  En spedalsk kom hen til Jesus; han faldt på knæ og bad ham og sagde: “Hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: “Jeg vil, bliv ren!” Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks væk, idet han sagde til ham: “Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.” Men manden gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at komme til ham alle vegne fra.

 • 12
  12.februar.mandag

  Mandag i 5. alm. uge (II Ps)

  Hele dagen
  2018.02.12

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Mandag i 6. alm. uge (II Ps)
  Helgener:


  Læsning Jak 1,1-11

  Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag.

  Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.

  En broder i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi; sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed.

  Vekselsang Sl 119,67,68.71.72.75.76

  R. Din barmhjertighed finde mig, o Herre, at jeg må leve.

  Før jeg blev ydmyget, for jeg vild,
  men nu følger jeg dit ord.

  Du er god, og du handler godt,
  lær mig dine love!

  Det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget,
  så jeg kunne lære dine love.

  Den lov, du har givet, er bedre for mig
  end tusind stykker guld og sølv.

  Herre, jeg ved, at dine bud er retfærdige,
  i din trofasthed ydmygede du mig.

  Lad din godhed være min trøst
  efter dit ord til din tjener.

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

  Halleluja!
  Jeg er vejen og sandheden og livet – siger Herren;
  ngen kommer til Faderen uden ved mig.

  Evangelium Mark 8,11-13

  Så kom farisæerne og gav sig til at diskutere med Jesus, og for at sætte ham på prøve krævede de et tegn fra himlen af ham. Så sukkede han dybt i sin ånd og sagde: »Hvorfor kræver denne slægt et tegn? Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal intet som helst tegn få.« Og han forlod dem og gik igen om bord og tog over til den anden bred.

  Mandag i 5. alm. uge (II Ps)

  Hele dagen
  2018.02.12

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Mandag i 6. alm. uge (II Ps)
  Helgener:


  Læsning Jak 1,1-11

  Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag.

  Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.

  En broder i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi; sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed.

  Vekselsang Sl 119,67,68.71.72.75.76

  R. Din barmhjertighed finde mig, o Herre, at jeg må leve.

  Før jeg blev ydmyget, for jeg vild,
  men nu følger jeg dit ord.

  Du er god, og du handler godt,
  lær mig dine love!

  Det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget,
  så jeg kunne lære dine love.

  Den lov, du har givet, er bedre for mig
  end tusind stykker guld og sølv.

  Herre, jeg ved, at dine bud er retfærdige,
  i din trofasthed ydmygede du mig.

  Lad din godhed være min trøst
  efter dit ord til din tjener.

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

  Halleluja!
  Jeg er vejen og sandheden og livet – siger Herren;
  ngen kommer til Faderen uden ved mig.

  Evangelium Mark 8,11-13

  Så kom farisæerne og gav sig til at diskutere med Jesus, og for at sætte ham på prøve krævede de et tegn fra himlen af ham. Så sukkede han dybt i sin ånd og sagde: »Hvorfor kræver denne slægt et tegn? Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal intet som helst tegn få.« Og han forlod dem og gik igen om bord og tog over til den anden bred.

 • 13
  13.februar.tirsdag

  Tirsdag i 6. alm. uge (II Ps)

  Hele dagen
  2018.02.13

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Tirsdag i 6. alm. uge (II Ps)
  Helgener:
  Det almindelige kirkeår afbrydes her og genoptages mandag den 21. maj (2. pinsedag)


  Læsning Jak 1,12-18

  Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige: »Jeg bliver fristet af Gud;« for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.

  Far ikke vild, mine kære brødre! Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger.

  Vekselsang Sl 94,12-13a.14-15.18-19

  R. Lykkelig den mand, du tugter, Herre!

  Lykkelig den mand, du tugter, Herre,
  og som du belærer efter din lov,
  så du giver ham fred for onde dage.

  For Herren forkaster ikke sit folk
  og svigter ikke sin ejendom;
  retten kommer på ny til sin ret,
  og alle de oprigtige skal følge den.

  Når jeg sagde: Min fod vakler,
  så støttede din trofasthed mig, Herre.
  Når urolige tanker tog til i mit indre,
  så gjorde din trøst mig glad..

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,23

  Halleluja!
  Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord,
  og min fader vil elske ham,
  og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

  Evangelium Mark 8,14-21

  Disciplene havde glemt at tage brød med, så de havde kun et enkelt brød med sig i båden. Og Jesus befalede dem: »Se til, at I vogter jer for farisæernes surdej og Herodes’ surdej.« Og de talte med hinanden om, at det var, fordi de ikke havde brød med. Da Jesus blev klar over det, sagde han til dem: »Hvorfor taler I om, at det er, fordi I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte eller forstå? Er jeres hjerte så forhærdet? Kan I ikke se, skønt I har øjne? Kan I ikke høre, skønt I har ører? Husker I ikke, da jeg brød de fem brød til de fem tusind, hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede?« »Tolv,« svarede de. »Eller dengang med de syv brød til de fire tusind, hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede?« »Syv,« svarede de. Og han sagde til dem: »Forstår I endnu ikke?«

 • 14
  14.februar.onsdag

  Askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2018.02.14

  Fastetiden
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Askeonsdag (IV Ps)
  Helgener:
  Fast- og abstinensdag.
  Askeindvielse kan foretages ved hver menighedsmesse eller ordets gudstjeneste


  1. læsning Joel 2, 12-18

  Selv nu
  siger Herren:
  Vend om til mig af hele jeres hjerte
  med faste, gråd og klage!
  Sønderriv jeres hjerte
  og ikke jeres klæder,
  vend om til Herren jeres Gud!
  For han er nådig og barmhjertig,
  sen til vrede og rig på troskab;
  han kan fortryde ulykken.
  Måske vender han om og fortryder
  og lader sin velsignelse blive tilbage,
  så I kan bringe afgrødeoffer og drikoffer
  til Herren jeres Gud.

  Stød i hornet på Zion!
  Udråb en hellig faste,
  udråb en sørgefest!
  I skal samle folket
  og hellige forsamlingen;
  I skal bringe de ældste sammen
  og samle børn
  og spæde.
  Brudgommen må forlade kammeret,
  bruden sit brudekammer.
  Mellem forhallen og alteret
  skal præsterne, Herrens tjenere,
  græde og sige:
  »Vær barmhjertig mod dit folk, Herre!
  Gør ikke din ejendom til spot,
  så folkeslagene håner den.
  Hvorfor skal man sige blandt folkene:
  Hvor er deres Gud?«

  Da brænder Herren af nidkærhed for sit land,
  han skåner sit folk.

  Vekselsang Sl 51,3-4.5-6a.12-13. 14&17

  R. Gud, vær os nådig, vi har syndet.

  Gud, vær mig nådig i din godhed,
  udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
  Vask mig fuldstændig ren for skyld,
  rens mig for synd!

  For jeg kender mine overtrædelser,
  og min synd har jeg altid for øje.
  Mod dig alene har jeg syndet,
  jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;

  Skab et rent hjerte i mig, Gud,
  giv mig på ny en fast ånd!
  Kast mig ikke bort fra dig,
  og tag ikke din hellige ånd fra mig!

  Lad mig atter frydes over din frelse,
  styrk mig med en villig ånd!
  Herre, åbn mine læber,
  så min mund kan forkynde din pris.

  2. læsning 2 Kor 5, 20-6,2

  Vi er udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud! Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.

  Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo:

  I nådens tid bønhører jeg dig;
  på frelsens dag hjælper jeg dig.
  Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!

  Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Gør ikke jeres hjerter hårde,
  men lyt til Herrens ord.

  Evangelium Matt. 6,1-6. 16-18

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

  Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

  Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.«

 • 15
  15.februar.torsdag

  Torsdag efter askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2018.02.15

  Fastetiden
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Torsdag (IV Ps)
  Helgener:


  Læsning 5 Mos 30,15-20

  Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.

  Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

  Vekselsang Sl 1,1-2.3.4&6

  R. Lykkelig den mand,
  der tager sin tilflugt til Herren.

  Lykkelig den, som ikke vandrer
  efter ugudeliges råd,
  som ikke går på synderes vej
  og ikke sidder blandt spottere,
  men har sin glæde ved Herrens lov
  og grunder på hans lov dag og nat.

  Han er som et træ,
  der er plantet ved bækken;
  det bærer frugt til rette tid,
  og dets blade visner ikke.
  Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

  Sådan går det ikke de ugudelige;
  de er som avner,
  der blæses bort af vinden.
  Herren kender de retfærdiges vej,
  men de ugudeliges vej går til grunde.

  Akklamation til Evangeliet Matt 4,17

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Omvend jer – siger Herren,
  for Himmeriget er kommet nær!

  Evangelium Luk 9,22-25

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag.«

  Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det.For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv?

 • 16
  16.februar.fredag

  Fredag efter askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2018.02.16

  Fastetiden
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Fredag (IV Ps)
  Helgener:


  Læsning Es 58,1-9a

  Så siger Herren vor Gud:
  Råb af fuld hals, spar ikke på stemmen,
  løft din røst som hornet!
  Forkynd mit folk dets overtrædelse
  og Jakobs hus dets synder.
  Mig søger de dag efter dag,
  de ønsker at kende mine veje;
  som et folk, der øver retfærdighed
  og ikke svigter sin Guds bud,
  spørger de mig om lov og ret,
  de ønsker at være Gud nær.
  – “Hvorfor ser du ikke, når vi faster,
  og ænser ikke, at vi spæger vort legeme.”
  På fastedagen driver I handel,
  og jeres arbejdere jager I med.
  I faster i kiv og strid
  og kaster med sten i ondskab.
  Når I faster, som I nu gør,
  bliver jeres bøn ikke hørt i himlen.
  Tror I, det er den faste, jeg ønsker,
  at mennesket spæger sit legeme,
  hænger med hovedet som et siv
  og ligger i sæk og aske?
  Er det det, I kalder faste,
  en dag til Herrens behag?
  Nej, den faste, jeg ønsker,
  er at løse ondskabens lænker
  og sprænge ågets bånd,
  at sætte de undertrykte i frihed,
  og bryde hvert åg;
  ja, at du deler dit brød med den sultne,
  giver husly til hjemløse stakler,
  at du har klæder til den nøgne
  og ikke vender ryggen til dine egne.
  Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden,
  og dit sår skal hurtigt læges;
  din retfærdighed går i spidsen for dig,
  og Herrens herlighed er bag dig.
  Da kalder du, og Herren vil svare,
  da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!

  Vekselsang Sl 51,3-4.5-6a.18-19

  R. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte
  afviser du ikke, Gud.

  Gud, vær mig nådig i din godhed,
  udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
  Vask mig fuldstændig ren for skyld,
  rens mig for synd!

  For jeg kender mine overtrædelser,
  og min synd har jeg altid for øje.
  Mod dig alene har jeg syndet,
  jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;

  For du vil ikke have slagtoffer
  og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;
  mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
  et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.

  Akklamation til Evangeliet Am 5,14

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve.
  Så vil Herren være med jer.

  Evangelium Matt 9,14-15

  På den tid kom Johannes’ disciple hen til Jesus og spurgte: “Hvorfor faster vi og farisæerne så meget, men dine disciple faster ikke?” Jesus svarede dem: “Kan brudesvendene sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og så skal de faste.”

 • 17
  17.februar.lørdag

  Lørdag efter askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2018.02.17

  Fastetiden
  Søndagstekstrække B
  Hverdagstekstrække II


  Lørdag (IV Ps)
  Helgener: Servitterordenens 7 grundlæggere († årh.) kan ihukommes


  Læsning Es 58, 9b-14

  Hvis du fjerner åget
  og holder op at pege fingre og tale ondt,
  rækker den sultne dit brød
  og mætter den forkuede,
  så skal dit lys bryde frem i mørket
  og dit mulm blive til højlys dag.
  Herren vil altid lede dig,
  selv i øde egne vil han mætte dig.
  Han vil styrke din krop,
  så du bliver som en frodig have,
  som et kildevæld,
  hvis vand ikke svigter.
  Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges,
  du skal rejse tidligere slægters grundvolde.
  Du skal kaldes den, som tætner revner,
  den, som gør det nedrevne beboeligt.
  Hvis du tager dig i vare på sabbatten
  og ikke driver handel på min hellige dag,
  hvis du kalder sabbatten frydefuld
  og Herrens hellige dag ærværdig,
  hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer,
  drive handel og træffe aftaler,
  så skal du glæde dig over lykken hos Herren.
  Jeg vil føre dig frem over landets høje
  og lade dig nyde godt af din fader Jakobs ejendom.
  Herren selv har talt.

  Vekselsang Sl 86,1-2.3-4.5-6

  R. Vis mig din vej, Herre,
  så jeg kan vandre i din sandhed.

  Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
  for jeg er hjælpeløs og fattig.
  Bevar mit liv, for jeg er trofast,
  frels din tjener, du min Gud,
  jeg stoler på dig.

  Vær mig nådig, Herre,
  for jeg råber til dig dagen lang.
  Glæd din tjener,
  jeg længes efter dig, Herre,

  for du, Herre, er god og tilgiver gerne,
  rig på troskab mod alle, der råber til dig.
  Hør min bøn, Herre,
  lyt til min tryglen!

  Akklamation til Evangeliet Ez 33,11

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død,
  men at han vender om fra sin vej, så han bevarer livet.

  Evangelium Luk 5,27- 32

  På den tid så Jesus en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: “Følg mig!” Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham.

  Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple: “Hvorfor spiser og drikker I sammen med toldere og syndere?” Jesus svarede dem: “De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.”